top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

31/1/2019

ITF: K snížení emisí oxidů uhlíku v městské osobní dopravě je nutná snaha mnoha odvětví

Městská osobní doprava by se měla stát autonomní, sdílenou a elektrifikovanou za účelem snížit emise CO2, říká ITF (International Transport Forum). Měly by se uplatňovat především mezioborové politiky. Expertní skupina Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se dotázala 36 odborníků na jejich vizi ohledně snížení emisí oxidů uhlíku v městské osobní dopravě. Klíčové body jejich vyjádření jsou uvedeny ve zprávě Politické priority snížení emisí oxidů uhlíku v městské osobní dopravě.

Pro více informací navštivte: eltis.org.

31/1/2019

Ocenění CIVITAS pro rok 2018

Osm evropských měst obdrželo cenu CIVITAS za rok 2018. Slavnostní ohlášení vítězů proběhlo během druhého dne fóra CIVITAS, které se konalo v městě Umeå ve Švédsku.

Pro více informaci navštivte: eltis.org.

13/12/2018

Nové elektrické vlaky pro Žilinský kraj

ZSSK, slovenský národní železniční dopravce, podepsala smlouvu se společnostmi ŠKODA TRANSPORTATION a ŽOS Trnava na dodávku 25 elektrických vlaků za cenu 160 milionů EUR. Projekt bude spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně prostřednictvím Operačního programu "Integrovaná infrastruktura". Dalšími finančními přispěvateli jsou Fond soudržnosti, slovenský státní rozpočet a vlastní zdroje ZSSK.

Zdroj: ZSSK 

13/12/2018

"Evropa v pohybu": Modernizace evropské služby elektronického mýta

Evropský parlament a Evropská Rada dosáhly během svého třetího trialogu o "Evropské službě elektronického mýtného" (EETS) prozatímní politické dohody s cílem posílit přeshraniční interoperabilitu elektronického mýtného, ​​přispět ke zjednodušení administrativy a omezit podvody.

Více informací naleznete zde.

30/8/2018

Česká města nakupují elektrobusy

Dopravní společnosti začaly v letošním roce nakupovat elektrické vozy. Do začátku příštího roku by se v českých městech mělo objevit na 65 nových baterií poháněných elektrobusů. Obnova vozového parku vozidly šetrnějšími k životnímu prostředí není primárně motivována dopady na životní prostředí, hlavní hybnou silou je miliarda korun evropských finančních prostředků na nákup elektrických autobusů rozdělovaných ministerstvem pro místní rozvoj.

Zdroj: iDNES

29/8/2018

Plán mobility pro Prahu a okolí

Po téměř třech letech práce bylo na základě analýzy problémových míst a diskusí s odbornou veřejností představeno 240 konkrétních opatření ke zlepšení dopravy.

Zdroj: BUSportál

5/7/2018

Další podpora alternativních paliv v České republice

Ministerstvo dopravy ČR podpoří výstavbu plnících CNG stanic pro nákladní vozidla dotací až 50 milionů korun, následovány stanicemi na zkapalněný zemní plyn (LNG) a vodík.

Source: BusPortál 

5/7/2018

GDPR: Jak bude nový zákon o ochraně osobních údajů ovlivňovat odvětví dopravy?

Vzhledem k tomu, že v platnost vstupuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), organizace ve všech průmyslových odvětvích mají otázky, co přesně to pro ně znamená. Doprava je stále „chytřejší“ a je závislá na využívání osobních údajů. A to funguje oběma směry. Zatímco dopravní společnosti mohou využívat osobní údaje pro sledování a přizpůsobení toho, co nabízejí každému jednotlivci, zákazníci si mohou také přizpůsobit své vlastní možnosti cestování - prostřednictvím on-line rezervací, stahování aplikací a zadávání oblíbených cílů nebo spojení.

Více informací naleznete zde.

23/11/2017

Spuštění systému TRIMIS, nového nástroje pro analýzu inovací v oblasti dopravy

Evropská komise spustila on-line nástroj, který pomůže analyzovat účinnost inovací v dopravě při realizaci energetické a dopravní strategie EU.

Více informací naleznete zde.

2/11/2017

Doprava v EU v číslech: Statistical Pocketbook 2017

Právě vyšla dopravně-statistická publikace pro rok 2017 „Statistical Pocketbook“.

Registraci je možné provést zde

2/11/2017

Informační den programu Horizon 2020

Informační den se uskuteční ráno 13. prosince 2017 v Bruselu. 

Registraci je možné provést zde.

26/10/2017

EMISIA, člen konsorcia GreenYourMove, podporuje konferenci POLIS 2017

Konference POLIS 2017, každoroční akce asociace POLIS (Sítě evropských měst a regionů pro nová dopravní řešení) s podtitulkem "Inovace v dopravě pro udržitelná města a regiony", se letos koná ve dnech 6.-7. prosince v Bruselu.

Více informací naleznete zde.

25/10/2017

V České republice vznikne síť nabíjecích stanic pro nízkoemisní vozidla

Na výstavbu 500 rychlodobíjecích a 800 běžných dobíjecích bodů je připraveno téměř 45 milionů €.

Evropská komise začátkem srpna schválila přidělení částky téměř 45 milionů € (přes 1,1 miliardy Kč) na výstavbu čerpacích a dobíjecích stanic pro nízkoemisní vozidla.

Více informací naleznete zde.

25/10/2017

Evropská komise nabízí podporu projektům udržitelné městské mobility

Jste evropská veřejná organizace (město či region) nebo společnost, která hodlá investovat do udržitelné městské mobility? Pak by Vám mohla poskytnout potřebnou podporu nová služba ředitelství Evropské komise pro mobilitu a dopravu.

Více informací naleznete zde.

22/9/2017

Dispečink Pražské integrované dopravy slaví pět let provozu

Dispečink Pražské integrované dopravy je v provozu od června 2012. Jeho provozovatelem je příspěvková organizace Hlavního města Prahy ROPID. 

Více informací naleznete zde.

19/8/2017

Emise skleníkových plynů v roce 2015 v EU z dopravy mírně vzrostly

Celkové emise skleníkových plynů vzrostly v Evropské unii v roce 2015 podle údajů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) o 0,5%. Klíčovým původcem tohoto navýšení byla doprava, účinnější využití paliv dostatečně nekompenzovalo rostoucí poptávku po přepravě.

Více informací naleznete zde.

24/6/2017

Milán je nejvíce dopravně-ekologické město v Itálii

Město Milán je podle průzkumu mezi 50 největšími italskými městy nejvíce udržitelné z hlediska dopravy a městské mobility. 

Více informací naleznete zde.

24/6/2017

Města stále více využívají autobusy s nízkými emisemi

Stále více měst v Evropě a po celém světě se obrací na vozidla s nízkými emisemi v úsilí o snížení znečištění ovzduší.

Více informací naleznete zde.

23/6/2017

Projekt EVIDENCE: Ekonomický přínos udržitelné mobility

Projekt EVIDENCE přezkoumal řadu materiálů, které popisují ekonomické přínosy různorodých "udržitelnějších" změn a vylepšení v oblasti městské mobility.

Více informací naleznete zde.

23/6/2017

EU podporuje udržitelnou městskou mobilitu financováním rozšíření varšavského metra

V souladu s cíli unijní strategie pro nízkoemisní mobilitu investuje EU více než 432 milionů eur z Fondu soudržnosti do rozšíření varšavského metra.

Více informací naleznete zde.

23/6/2017

EU investuje do klíčových dopravních sítí

Evropská komise schválila z Fondu soudržnosti podporu tři "velkých projektů" na modernizaci staveb silniční a železniční sítě v České republice, a to ve výši 161 milionů eur.

Pro více informací klikněte zde.

21/6/2017

Projekt U-MOB LIFE, udržitelná mobilita na univerzitách

Projekt Evropských univerzit U-MOB LIFE pro udržitelnou mobilitu byl odstartován s rozpočtem ve výši 1,3 milionů EUR, tento je financován z iniciativy LIFE.

Pro více informací klikněte zde.

21/6/2017

Projekt Cargo Prague City

Společnosti Pražské služby, Dopravní podnik hl. m. Prahy a Huawei Technologies (Czech) společně s ČVUT podepsaly memorandum o přípravě koncepce projektu Prague City Cargo.

Zdroj: České dráh

21/6/2017

Pozvánka na veletrh CZECHBUS

Již po šesté se sejdou příznivci autobusů a hromadné dopravy od úterý 22. do čtvrtka 24. listopadu na Výstavišti v Praze – Holešovicích.

Pro více informací navštivte.

20/6/2017

80% snížení emisí CO2 pomocí 3 technologických revolucí

Pokud města přijmou principy 3 revolucí (3R) v technologii vozidel - automatizaci, elektrifikaci a hlavně sdílení jízd - může dojít ke snížení emisí CO2 o 80%. 

Zdroj: České dráh

20/6/2017

Kombinované fondy – 1 miliarda Eur pro evropskou dopravní infrastrukturu

Evropská komise zahajuje nový a inovativní způsob financování projektů dopravní infrastruktury v Evropě. 

Zdroj: České dráh

16/6/2017

Češi a Slováci chtějí vyzkoušet autonomní vozidla

Zástupci českého a slovenského státu, mobilních operátorů, automobilového průmyslu a akademické sféry by měli vypracovat společný projekt na testování autonomních vozidel a dalších moderních technologií na dálnici D2 mezi Brnem a Bratislavou.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR 

3/6/2017

Nová výzva programu LIFE: Dalších 373 milionů EUR na zlepšení životního prostředí

Na konci dubna vyhlásila EU novou výzvu programu LIFE. Předcházela ji česká výzva, pomocí které Ministerstvo životního prostředí motivuje české zájemce o program LIFE, zvyšuje jejich šanci na úspěch a nabízí finanční podporu. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo ze svého rozpočtu celkem 53 milionů korun.

Zdroj: České dráh

17/5/2017

Legendární evropský expres Vindobona vyjel poprvé před 60 lety

Před 60 lety, konkrétně 13. ledna 1957, vyrazil na svou první testovací jízdu legendární vlak Vindobona spojující Berlín, Prahu a Vídeň. 

Zdroj: České dráh

28/4/2017

European Transport Innovation Challenge 2017

Evropská unie se zavázala ke snížení emise CO2, a to nejméně o 40% do roku 2030 a o 80% do roku 2050. Jelikož doprava se na současných emisích CO2 podílí celou jednu čtvrtinu, je třeba radikálně změnit způsob, jakým jsou lidé a zboží přepravováni.

Pro více informací navštivte.

21/12/2016

Češi loni vytřídili o necelých 100 tisíc tun bioodpadu více než v roce 2014

MŽP v loňském roce zavedlo v obcích povinnost zajistit pro občany oddělený sběr bioodpadu. Díky ní Češi loni vytřídili o 92 tisíc tun bioodpadu více než v roce 2014.

Pro více informací navštivte.

11/11/2016

Zaragoza získala ocenění za tramvajový systém

Provozovatel tramvajové systému Zaragozy, společnost Tranvía Zaragoza, získal mezinárodní ocenění za přínos v oblasti snižování emisí v tomto španělském městě.

Pro více informací navštivte.

2/11/2016

Tramvajový systém v dánském Aarhusu snižuje emise

Nový tramvajový systém v Aarhusu dosáhl impozantního úspěchu – při rozšíření své sítě dosáhne snížení emise.

Zdroj: http://www.eltis.org/discover/news/trams-gain-traction-aarhus-denmark

1/11/2016

CIVITAS INSIGHT 15: Lepší propojení intermodální dopravy

Kombinovaná doprava má potenciál přispět k čistší, chytřejší a udržitelnější dopravě, přesunu přepravy cestujících a zboží ze silnic, optimálnímu využití infrastruktury a snižování nákladů.

Zdroj: http://civitas.eu/sites/default/files/civitas_insight_15_linking_intermodal_services_better.pdf

30/10/2016

Školení Horizont 2020: Řízení projektů v oblasti veřejné dopravy

Výcvikový program Horizont 2020, který společně pořádají UITP a D'Appolonia, poskytuje komplexní rady, jak v sektoru veřejné dopravy úspěšně předložit návrh a řídit projekt v rámci programu Horizont 2020.

Praktické informace o programu a registraci naleznete zde.

27/10/2016

Nový software zobrazuje ve vídeňských autobusech dostupnost městských kol

Vídeň zavedla v tramvajích a autobusech nový software, který ukazuje cestujícím počty jízdních kol, které jsou k dispozici na následujících zastávkách vybavených stojany systému sdílených městských kol.

Pro více informací navštivte.

19/10/2016

V neděli 9. září byla ukončena výluka na brněnském hlavním nádraží, cestujícím slouží nová nástupiště

Správa železniční dopravní cesty opravovala od června 2. a 3. nástupiště, přilehlé koleje, trakční vedení nad nimi a most nad ulicí Špitálka. Oprava si vyžádala finanční náklady bezmála 92 miliónů korun. Ukončení letní výluky zpestří na hlavním nádraží také návrat oblíbené znělky „Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem“.

Zdroj: SŽDC

5/10/2016

European Transport Conference 2016: Kde se výzkum, politika a praxe v dopravě protínají

Evropská Dopravní Asociace hostí od 5. do 7. října v Barceloně 44. evropskou dopravní konferenci, která uvítá vědecké pracovníky, kteří budou konfrontováni s politiky a profesionály z oblasti dopravy.

Pro více informací navštivte http://etcproceedings.org/.

1/10/2016

22. září – Evropský den bez aut

22. září je v celé Evropské unii Evropským dnem bez aut, podobně je tomu i v desítkách českých a moravských měst.

Zdroj: BUSPortál

16/9/2016

Na podporu veřejné dopravy je připraveno 8,5 miliardy korun z evropských fondů

Podpora je určena například na výstavbu nových přestupních terminálů, záchytných parkovišť nebo pořízení nízkoemisních vozidel.

Zdroj: BUSPortál

15/9/2016

Největší tunel světa byl otevřen ve Švýcarsku

Od této chvíle bude pohyb osob a zboží ze severu na jih Švýcarska o hodně snazší.

Zdroj: Kathimerini

14/9/2016

Elon Musk hovoří o zavedení autonomní dopravy do měst.

Elon Musk ukazuje svůj zájem o problematiku emisí skleníkových plynů a navrhuje možná řešení na jejich snížení.

Zdroj: Thinking Cities

9/9/2016

Změna klimatu a emise skleníkových plynů

Emise skleníkových plynů mohou být sníženy prostřednictvím zvýšení využívání veřejné dopravy.

Zdroj: Federal Transit Administration

8/9/2016

Nové zařízení nabízí „chytrou“ analýzu emisí vozidla

Díky skutečnostem odhaleným nedávným skandálem „Volkswagen“ – že se reálné emise mohou zdaleka lišit od těch laboratorně měřených – navrhl tým z univerzity v Heidelbergu zařízení, které může být umístěno v kterémkoli vozidle, a které dopočítá emise vozidla.

Zdroj: PanEuropean Networks

7/9/2016

Elon Musk odhalil elektromobil Tesla Model 3

Toto video je představením nového elektromobilu Tesla Model 3. Dojezd tohoto automobilu je 215 mílí na jedno nabití, jeho cena začíná na 35’000 amerických dolarů a dodávky prvních vozů by měly začít na konci roku 2017.

Zdroj: YouTube

5/9/2016

Temná strana telematiky: Užitečný nástroj nebo nový Velký Bratr na silnicích?

Telematika jako jedna z inovativních technologií pomáhá dopravnímu odvětví. Hlavní pilířem projektu GYM je využití telematiky při představení inovativní a udržitelné platformy, která napomůže redukci uhlíkové stopy.

Zdroj: Director of Finance

27/6/2016

Web slovenského predsedníctva v Rade EÚ www.eu2016.sk je spustený

Jeden z kľúčových komunikačných kanálov blížiaceho sa slovenského predsedníctva v Rade EÚ – oficiálna webová stránka www.eu2016.sk – je už online.

Zdroj: Web slovenského předsednictva v Radě EU

26/6/2016

TEN-T Days 2016: inovativní infrastruktura pro inteligentní a udržitelnou mobilitu

Letošní konference TEN-T Days 2016, která se uskutečnila v druhé polovině června v Rotterdamu, byla mimo jiné zacílena na investory.

Zdroj: TEN-T Days 2016

21/6/2016

Modernizace železniční trati z bulharského Plovdivu směrem k řeckým a tureckým hranicím byla dokončena

Dobrá zpráva pro balkánský region. Modernizace spojení mezi Plovdivem a tureckými hranicemi byla dokončena.
Zdroj: Think Railways

15/6/2016

Temná strana telematiky: Užitečný nástroj nebo nový Velký Bratr na silnicích?

Telematika jako jedna z inovativních technologií pomáhá dopravnímu odvětví. Hlavní pilířem projektu GYM je využití telematiky při představení inovativní a udržitelné platformy, která napomůže redukci uhlíkové stopy.
Zdroj: Director of Finance

15/6/2016

Společnost ENGATIA ODOS měří znečišťování životního prostředí

Společnost ENGATIA ODOS S.A. zajišťovala měření znečištění ovzduší pomocí dvou mobilních monitorovacích stanic.
Zdroj: EGNATIA ODOS S.A.

13/6/2016

Koordinátor londýnské integrované dopravy se dohodl na používání služby Android Pay

Cestující mohou nyní používat své mobilní telefony k platbě jízdenky pro cesty po Londýně.
Zdroj: Railwaygazette

2/6/2016

Mezinárodní železniční asociace představily nový plán digitální železnice

Plán digitální železnice byl představen 26.dubna 2016 asociacemi UIC (Mezinárodní železniční unie), CER (Společenství evropských železničních společností), EIM (Společenství evropských správců železniční dopravní cesty) and CIT (Mezinárodní železniční přepravní výbor), jeho účelem je podpořit využívání digitálních technologií tak, aby se zvýšila výkonnost a atraktivita železnice.
Zdroj: Railwaygazette

1/6/2016

Český ministr dopravy Dan Ťok podpořil projekt „Do práce na kole“

Ministr dopravy Dan Ťok vyrazil do práce na kole 3. května ráno, cestu od železničního mostu podél Vltavy na Ministerstvo dopravy ujel zhruba za půl hodiny.

„Do práce na kole“ je celostátní soutěží, jejímž záměrem je motivovat co nejvíce lidí, aby se naučili používat jízdní kolo jako pravidelný dopravní prostředek po městě.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva dopravy České republiky

1/6/2016

Praha hostila konferenci Living Planet Symposium 2016

Ve dnech 9. – 13. května 2016 se v Kongresovém centru Praha uskutečnila rozsáhlá odborná mezinárodní konference na téma pozorování Země Living Planet Sympozium 2016.

Zdroj: Webové stránky MŠMT

24/5/2016

Ocenění Evropské zelené město 2019 a Evropský zelený list 2018

Signatáři Paktu starostů a primátorů jsou srdečně zváni k účasti v soutěžích o ceny Evropské zelené město 2019 a Evropský zelený list 2018!
Zdroj: Covenant of Mayors for Climate & Energy

17/5/2016

Technická exkurze po příkladech intermodální dopravy v oblasti Pays de la Loire

Evropský klub intermodálních regionů a měst ve spolupráci se společností SNCF Mobilités organizuje technickou exkurzi po příkladech intermodální dopravy v oblasti Pays de la Loire ve Francii.
Zdroj: intermodes

13/5/2016

Český ministr životního prostředí podepsal Pařížskou klimatickou smlouvu

Ministr životního prostředí Richard Brabec 16. dubna podepsal za Českou republiku v sídle OSN v New Yorku Pařížskou klimatickou smlouvu. Text této historické dohody o ochraně klimatu dojednali zástupci států Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu během mezinárodní konference, která se konala na konci minulého roku v Paříži.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí České republiky

9/5/2016

Registrace na Evropský týden mobility 2016 byla zahájena

Evropský týden mobility se letošní rok uskuteční od 16. do 22. září. Hlavním tématem celé akce odkazujícím se na blízký vztah mezi dopravou a ekonomikou je „Chytrá a udržitelná mobilita – investice pro Evropu“.
Zdroj: EUROPEANMOBILITYWEEK

25/4/2016

V Praze zahájilo provoz nové Centrální dispečerské pracoviště

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila výstavbu technologických prostor Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Praze. Jedná se o projekt vytvářející předpoklady pro postupné zavádění centralizovaného dálkového řízení provozu v rámci celé železniční sítě ČR.

Zdroj: Tisková zpráva Správy železniční dopravní cesty

10/3/2016

Důvody, proč GYM másmysl

Nová studie Leedské univerzity poukázala na 35% úbytek jemných částic v atmosféře mezi roky 1970 a 2010, a také na předpoklad, že díky zavedení nových technologií a předpisů EU k omezování znečišťování vzduchu bylo ročně předejito přibližně 80000 úmrtím.
Zdroj: PanEuporean Networks

18/9/2015

Kick - Off Schůze

Kick - Off Schůze (Atény, Řecko).

[09:00 - 18:00]

Please reload

bottom of page