top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Emise skleníkových plynů v roce 2015 v EU z dopravy mírně vzrostly

Celkové emise skleníkových plynů vzrostly v Evropské unii v roce 2015 podle údajů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) o 0,5%. Klíčovým původcem tohoto navýšení byla doprava, účinnější využití paliv dostatečně nekompenzovalo rostoucí poptávku po přepravě.

Celkové emise skleníkových plynů v předloňském roce v EU se poprvé zvýšily od roku 2010. Vyšší emise byly způsobeny především rostoucí silniční dopravou, jak osobní tak i nákladní, a chladnějšími zimními podmínkami, což vedlo k vyšší potřebě vytápění.

Nová zprávy EEA "Výroční přehled skleníkových plynů Evropské unie 1990-2015 a výhled 2017" a "Analýza klíčových trendů v emisích skleníkových plynů v EU v letech 1990 až 2015" poskytují přehled směrování EU v oblasti emisí skleníkových plynů.

Emise silniční dopravy, které tvoří přibližně 20% celkových emisí skleníkových plynů v EU, se v roce 2015 meziročně zvýšili o 1,6%. V roce 2015 se míra emisí skleníkových plynů v EU zvýšila jen nepatrně, a to i přes nejvyšší roční hospodářský růst od roku 2007. Od roku 1990 do roku 2015 snížila EU svoje emise skleníkových plynů o 22,1%, což již překračuje cíl snížení emisí o 20% do roku 2020. Během stejného období vzrostla ekonomika EU o 50%, což ukazuje, že je možné dosáhnout dlouhodobého hospodářského růstu při současném snížení emisí skleníkových plynů.

Více informací naleznete zde.

bottom of page