top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Města stále více využívají autobusy s nízkými emisemi

Stále více měst v Evropě a po celém světě se obrací na vozidla s nízkými emisemi v úsilí o snížení znečištění ovzduší.

Podle zprávy ZeEUS eBus zveřejnilo celkem 19 provozovatelů veřejné dopravy pokrývajících přibližně 25 evropských měst svou eko-strategii. Do roku 2020 má být v těchto městech provozováno více než 2500 elektrických autobusů, což bude představovat 6% jejich celkové flotily. Zpráva rovněž obsahuje analýzu trhu provedenou mezi výrobci autobusů, tato ukazuje, že evropská sériová výroba elektrických autobusů by měla dosáhnout plné produkce mezi roky 2018-2020.

Více informací naleznete zde.

bottom of page