top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

CIVITAS INSIGHT 15: Lepší propojení intermodální dopravy

Kombinovaná doprava má potenciál přispět k čistší, chytřejší a udržitelnější dopravě, přesunu přepravy cestujících a zboží ze silnic, optimálnímu využití infrastruktury a snižování nákladů. K tomuto je zapotřebí rozvíjet integrovaná řešení, propojovat vozidla s infrastrukturou a vytváří rozhraní mezi uživateli a multimodálními službami. Dokument CIVITAS Insight se zaměřuje na intermodální přepravu cestujících a zdůrazňuje potřebu bezproblémového přestupování mezi jednotlivými módy dopravy.

 

Intermodální přeprava cestujících často využívá kombinovací silných stránek různých dopravních módů. Hlavním cílem moderní intermodální přepravy cestujících je snížit závislost lidí na automobilech jako hlavního způsobu pozemní dopravy a zvýšení využívání dopravy veřejné. V dokumentu CIVITAS Insight 15 se čtenář může dozvědět o nástrojích a podpůrných mechanismech pro řešení kombinované dopravy.

 

Zde si stáhněte CIVITAS Insight 15.

Projekt GYM [LIFE14 ENV/GR/000611] je spolufinancován prostřednictvím programu LIFE, finančního nástroje Evropské unie zaměřeného na životní prostředí.

Veškerou odpovědnost za obsah těchto stránek nesou výhradně jeho autoři. Tento obsah nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) ani Evropská komise nejsou odpovědné za užití informací zde uveřejněných.

 

Začátek projektu: 15.září 2015. Doba trvání projektu: 35 měsíců

bottom of page