top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

EU podporuje udržitelnou městskou mobilitu financováním rozšíření varšavského metra

V souladu s cíli unijní strategie pro nízkoemisní mobilitu investuje EU více než 432 milionů eur z Fondu soudržnosti do rozšíření varšavského metra.

Hlavní projekt bude financovat rozšíření linky č. 2, která spojuje východní část města s částí západní. Celkem bude postaveno šest nových stanic, po třech na každé straně města. Projekt rovněž předpokládá výstavbu technického depa, nákup 13 nových souprav a přípravné práce pro další prodloužení trati. Očekává se, že práce budou dokončeny do listopadu 2019.

Varšavské metro je v současné době tvořeno dvěma linkami. První úsek linky 2 byl otevřen v roce 2015, taktéž s finanční podporou EU.

Více informací naleznete zde.

bottom of page