top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Tramvajový systém v dánském Aarhusu snižuje emise

Nový tramvajový systém v Aarhusu dosáhl impozantního úspěchu – při rozšíření své sítě dosáhne snížení emise. Odhaduje se, že projekt pomůže městu ušetřit více než 40 milionů eur.

První etapou projektu lehké železnice bude nová trasa nazvaná "Městská linka" v délce 12 kilometrů. Ta bude začínat v Aarhuské centrální stanici a než se připojení k existující tramvajové síti (která se v současnosti adaptuje pro provoz lehké železnice), projde klíčovými místy ve městě. S novou trasou přibude 17 nových zastávek. Studie proveditelnosti projektu byla financována společnou iniciativou Evropské investiční banky a Evropské komise, společností ELENA.

Jakmile bude nová služba funkční, předpokládá se, že bude denně přepravovat 39 000 cestujících rychlostí až 100 km za hodinu. Taktéž se očekává, že linka ročně přispěje ke snížení spotřeby energie o 47 GW a produkci emisí CO2 o 3300 tun. Díky napájení elektřinou systém pomáhá snižovat spotřebu energie, hluk a znečištění ovzduší.

 

Zdroj: České dráh

bottom of page