top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Projekt Cargo Prague City

Společnosti Pražské služby, Dopravní podnik hl. m. Prahy a Huawei Technologies (Czech) společně s ČVUT podepsaly memorandum o přípravě koncepce projektu Prague City Cargo.

 

Projekt Prague City Cargo kombinuje dva hlavní cíle. Prvním je ověřit koncept proveditelnosti, který by umožnil přepravu smíšeného komunálního odpadu především po kolejích, druhým je nalézt technické možnosti a ekologicky šetrné způsoby dočasného uchování tohoto odpadu před jeho dalším využitím jako zdroje energie nebo materiálu. Myšlenkou celého projektu je vytvoření speciální tramvaje, která by v noci v Praze převážela odpadky. Taková tramvaj by pravděpodobně měla podvozek a elektrické vybavení z existujícího vozidla, na které by byl připevněn kontejner.

 

Projekt Prague City Cargo je v souladu s koncepcí Chytrá města, která využívá moderní technologie ke zlepšení kvality městského života. Přeprava odpadu po kolejích se jeví jako smysluplné řešení, které by ulehčilo přetížené městské dopravě.

Zdroj: České dráh

bottom of page