top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Praha hostila konferenci Living Planet Symposium 2016

Ve dnech 9. – 13. května 2016 se v Kongresovém centru Praha uskutečnila rozsáhlá odborná mezinárodní konference na téma pozorování Země Living Planet Sympozium 2016. Konferenci již popáté pořádala Evropská kosmická agentura tematicky. V předchozích letech byly hostitelskými metropolemi Edinburgh (2013), Bergen (2010), Montreal (2007) a Salzburg (2004). Cílem konference bylo zhodnotit výsledky ESA a spolupracujících organizací v oblasti pozorování Země. Tematicky se zaměřila zejména na výstupy z oblasti meteorologie a vývoje klimatu, sledování atmosféry, krajinných aplikací a přírodních katastrof, kde je důležité sledování mimořádných událostí jako např. povodní, zemětřesení a lesních požárů. Zacílila na monitoring životního prostředí, využití a pokryvu území, zemědělství, sledování infrastruktury a zastavěných území, geodézii. Symposium poskytlo prostor k diskusi nad výsledky výzkumu v jednotlivých oborech a jejich praktické každodenní využití prostřednictvím inovativních aplikací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Webové stránky MŠMT

 

 

 

Projekt GYM [LIFE14 ENV/GR/000611] je spolufinancován prostřednictvím programu LIFE, finančního nástroje Evropské unie zaměřeného na životní prostředí.

Veškerou odpovědnost za obsah těchto stránek nesou výhradně jeho autoři. Tento obsah nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) ani Evropská komise nejsou odpovědné za užití informací zde uveřejněných.

 

Začátek projektu: 15.září 2015. Doba trvání projektu: 35 měsíců

bottom of page