top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

V České republice vznikne síť nabíjecích stanic pro nízkoemisní vozidla

Na výstavbu 500 rychlodobíjecích a 800 běžných dobíjecích bodů je připraveno téměř 45 milionů €.

Evropská komise začátkem srpna schválila přidělení částky téměř 45 milionů € (přes 1,1 miliardy Kč) na výstavbu čerpacích a dobíjecích stanic pro nízkoemisní vozidla. Státní podpora by měla být v příštích šesti letech použita na vybudování sítě stanic pro vozidla poháněná elektřinou, CNG, LNG, vodíkem či dalšími alternativními palivy šetrnými k ovzduší. Síť stanic by měla vyrůst po celé České republice.

Finanční podporu na výstavbu dobíjecích stanic v rámci dotačního programu z prostředků Operačního programu Doprava bude administrovat Ministerstvo dopravy (MD). Výzvy do programu budou vyhlášeny do polovině měsíce října. S pomocí tohoto programu má být naplněn cíl z Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM), na jehož přípravě se MD aktivně podílelo.

Národní akční plán čisté mobility počítá se vznikem tzv. páteřní sítě rychlodobíjecích stanic (celkem 500 stanic) a rámcově i definuje oblasti, kde by měly být – hlavně ve městech a na dálničních a silničních odpočívkách. Kromě toho akční plán počítá se vznikem 800 běžných dobíjecích bodů na různých parkovištích: i v obchodních a zábavných centrech, záchytných parkovištích a veřejných parkovacích stání.

Zdroj: Busportál

bottom of page