top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Nová výzva programu LIFE: Dalších 373 milionů EUR na zlepšení životního prostředí

Na konci dubna vyhlásila EU novou výzvu programu LIFE. Předcházela ji česká výzva, pomocí které Ministerstvo životního prostředí motivuje české zájemce o program LIFE, zvyšuje jejich šanci na úspěch a nabízí finanční podporu. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo ze svého rozpočtu celkem 53 milionů korun. Počet žádostí předložených v rámci české výzvy se ve srovnání s loňským rokem výrazně zvýšil, v dubnu evidovalo Ministerstvo životního prostředí na tři desítky projektů. Evropská komise každoročně oznamuje výzvu k podávání žádostí o program LIFE, podnikatelé, orgány veřejné správy, neziskové organizace a další právní subjekty tak mohou požádat o finanční podporu směrem k projektům na zlepšení životního prostředí.

 

"Dobře vypracovaný návrh projektu je nezbytným krokem k získání finančních prostředků z programu LIFE, pomocí něhož EU financuje činnosti nebo inovace v oblasti životního prostředí a klimatu. Žádosti musí být adresovány přímo Evropské komisi, která zajišťuje jejich vyhodnocení", říká ředitel odboru financí ministerstva životního prostředí Tomáš Kažmierski.

 

Zdroj: České dráh

bottom of page