top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

KOMODALITA

Komodalita je pojem z dopravní politiky představený Evropskou komisí v roce 2006, definovaný jako globální přístup k přepravě, ve které dochází ke kombinacím různých druhů dopravy. Pro Evropskou komisi komodalita znamená „účinné využívání různých druhů dopravy provozovaných samostatně nebo v rámci multimodální integrace v evropském dopravním systému za účelem dosažení optimálního a udržitelného využití zdrojů".


Tento výraz představuje nový náhled na evropskou dopravní politiku, ve kterém se již nehledají nedostatky jednotlivých druhů dopravy, ale možnosti, jak nalézt optimální a racionální využití jejich kombinací.

bottom of page