top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Na podporu veřejné dopravy je připraveno 8,5 miliardy korun z evropských fondů

Podpora je určena například na výstavbu nových přestupních terminálů, záchytných parkovišť nebo pořízení nízkoemisních vozidel.

Žádosti se podávají cestou Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) od 15. září letošního roku do 29. prosince 2017. Minimální ani maximální výše podpory na jeden projekt není stanovena.

 

MMR vyhlásila podporu ve dvou výzvách, v obou bude možné podpořit stavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů, zavedení nebo modernizaci dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu, pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel, rekonstrukci, modernizaci a stavbu komunikací pro pěší a cyklisty.

 

Zdroj: BUSPortál

Projekt GYM [LIFE14 ENV/GR/000611] je spolufinancován prostřednictvím programu LIFE, finančního nástroje Evropské unie zaměřeného na životní prostředí.

Veškerou odpovědnost za obsah těchto stránek nesou výhradně jeho autoři. Tento obsah nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) ani Evropská komise nejsou odpovědné za užití informací zde uveřejněných.

 

Začátek projektu: 15.září 2015. Doba trvání projektu: 35 měsíců

bottom of page