top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

V Praze zahájilo provoz nové Centrální dispečerské pracoviště

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila výstavbu technologických prostor Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Praze. Jedná se o projekt vytvářející předpoklady pro postupné zavádění centralizovaného dálkového řízení provozu v rámci celé železniční sítě ČR.

„Do budoucna budeme řídit všechny hlavní tratě v celé republice jen ze dvou centrálních míst. Moravu už teď ovládáme z Přerova. Centrální dispečerské pracoviště v Praze nám umožní rozšířit v dalších letech síť dálkově řízených úseků na celkem 2 200 kilometrů v celých Čechách, a to nejen na koridorových tratích, ale i vybraných regionálních drahách v okolí Prahy,“ sdělil generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

Výstavba nového pracoviště řízení provozu byla v areálu na Balabence zahájena v dubnu roku 2014. V prostoru ohraničeném trojicí železničních tratí vyrostla budova s pěti nadzemními podlažími, z nichž tři nejvyšší jsou vyhrazena především pro dopravní dispečerské sály.    

V jednotlivých patrech budovy byly zřízeny kancelářské prostory potřebné pro organizování a řízení železniční dopravy. V budově je umístěno pracoviště dispečerů dopravní cesty, kde se bude centralizovat diagnostika od jednotlivých systémů pro každou řízenou oblast. Další kancelářské prostory byly zřízeny v prostoru technologického patra, kde je umístěna zejména údržba sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a provozních systémů budovy (klimatizace, vzduchotechnika atd.).

Každý dispečerský sál je složen z postů řídícího dispečera, místního dispečera a operátora. V čele sálu jsou umístěny velkoplošné zobrazovací jednotky pro znázornění reliéfů kolejiště řízené oblasti. Podle schváleného harmonogramu bude na konci letošního roku řídit provoz z Balabenky 109 traťových dispečerů a 36 operátorů železniční dopravy, kteří se budou střídat v nepřetržitém pracovním režimu.


Zdroj: Tisková zpráva Správy železniční dopravní cesty

 

Projekt GYM [LIFE14 ENV/GR/000611] je spolufinancován prostřednictvím programu LIFE, finančního nástroje Evropské unie zaměřeného na životní prostředí.

Veškerou odpovědnost za obsah těchto stránek nesou výhradně jeho autoři. Tento obsah nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) ani Evropská komise nejsou odpovědné za užití informací zde uveřejněných.

 

Začátek projektu: 15.září 2015. Doba trvání projektu: 35 měsíců

bottom of page