top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Důvody, proč GYM másmysl

  Nová studie Leedské univerzity poukázala na 35% úbytek jemných částic v atmosféře mezi roky 1970 a 2010, a také na předpoklad, že díky zavedení nových technologií a předpisů EU k omezování znečišťování vzduchu bylo ročně předejito přibližně 80000 úmrtím.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Univerzitní pracovníci použili počítačový model pro srovnání současného znečištění nad Evropou vůči teoretické situaci, kdy by od roku 1970 nebyla zavedena žádná legislativa či nová technologie ovlivňující kvalitu ovzduší. Výzkumníci poté odhadli počet životů zachráněných každý rok díky zlepšení kvality ovzduší na základě závislosti, kterou našli mezi mírou znečištění ovzduší a jejímu vlivu na lidské zdraví, a na základě tohoto předpokladu došli k výše uvedeným závěrům. Dr. Dominick Spracklen poznamenal, že tato zjištění jsou silnými argumenty pro Spojené Království pro pokračování v členství v EU, jelikož zavedení unijních předpisů významně vylepšilo kvalitu vzduchu v Británii. Dále také vysvětlil, že “nehledě na pozici Velké Británie v EU je nezbytné pokračovat v omezování exhalací pro zajištění budoucí kvality ovzduší a zdraví britské veřejnosti”.

 

Studie byla publikována v časopise Environmental Research Letters.

Zdroj: PanEuropean Networks

Projekt GYM [LIFE14 ENV/GR/000611] je spolufinancován prostřednictvím programu LIFE, finančního nástroje Evropské unie zaměřeného na životní prostředí.

Veškerou odpovědnost za obsah těchto stránek nesou výhradně jeho autoři. Tento obsah nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) ani Evropská komise nejsou odpovědné za užití informací zde uveřejněných.

 

Začátek projektu: 15.září 2015. Doba trvání projektu: 35 měsíců

bottom of page