top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

ITF: K snížení emisí oxidů uhlíku v městské osobní dopravě je nutná snaha mnoha odvětví

Městská osobní doprava by se měla stát autonomní, sdílenou a elektrifikovanou za účelem snížit emise CO2, říká ITF (International Transport Forum). Měly by se uplatňovat především mezioborové politiky. Expertní skupina Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se dotázala 36 odborníků na jejich vizi ohledně snížení emisí oxidů uhlíku v městské osobní dopravě. Klíčové body jejich vyjádření jsou uvedeny ve zprávě Politické priority snížení emisí oxidů uhlíku v městské osobní dopravě.

Doprava se podílí 23 % na celkové emisi oxidu uhličitého. Objem emisí produkované dopravou je nejrychleji rostoucí oproti emisím ostatních oborů.

Je zapotřebí udělat hodně, aby šlo tento trend zvrátit. Zprávy ITF mluví o „mezioborové snaze“ a „mimořádné koordinaci“ mezi místními a regionálními institucemi, vládami, společnostmi poskytujícími dopravní služby a výrobci dopravních prostředků. Zpráva také poukazuje na technologické novinky, a to včetně problematiky autonomních vozidel a sdílené mobility.

Výhody těchto technologií by měly být dosaženy spíše synergickým působením těchto technologií, nežli jejich samostatným užitím. Zpráva říká, že veřejná doprava je hlavním cílem zájmu revoluce autonomních vozidel.

Pro více informací navštivte: eltis.org.

bottom of page