top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Projekt EVIDENCE: Ekonomický přínos udržitelné mobility

Projekt EVIDENCE přezkoumal řadu materiálů, které popisují ekonomické přínosy různorodých "udržitelnějších" změn a vylepšení v oblasti městské mobility.

Partneři projektu zveřejnili krátké výsledky studií, které vyplynuly ze zkoumání 22 kategorií těchto návrhů a iniciativ. Studie popisují témata jako Čistá vozidla a pohonné hmoty, Městská nákladní doprava, Strategie řízení poptávky, Řízení mobility, Kolektivní přeprava cestujících a Telematika dopravy.

Každá studie definuje hodnotu možného ekonomického přínosu, stejně jako časový rámec, v němž je tento ekonomický přínos předpokládán.

Více informací naleznete zde.

bottom of page