top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

"Evropa v pohybu": Modernizace evropské služby elektronického mýta

Evropský parlament a Evropská Rada dosáhly během svého třetího trialogu o "Evropské službě elektronického mýtného" (EETS) prozatímní politické dohody s cílem posílit přeshraniční interoperabilitu elektronického mýtného, ​​přispět ke zjednodušení administrativy a omezit podvody.

Zákonodárci EU dospěli k dohodě o návrhu Komise na interoperabilitu různých elektronických systémů pro výběr mýtného na evropské úrovni. Návrh je součástí prvního balíčku o mobilitě pro čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu, který Komise přijala v květnu roku 2017. Směrnice má za cíl umožnit placení mýta v celé EU pouze na základě jedné předplatitelské smlouvy a pomocí jednoho palubního zařízení. Omezením hotovostních transakcí na mýtných stanicích a odstraněním složitých procedur přispěje EETS, v souladu s cíli Komise v oblasti klimatu, k uplatňování zásad "uživatel platí" a "znečišťovatel platí".

Více informací naleznete zde.

bottom of page