top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Mezinárodní železniční asociace představily nový plán digitální železnice

Plán digitální železnice byl představen 26.dubna 2016 asociacemi UIC (Mezinárodní železniční unie), CER (Společenství evropských železničních společností), EIM (Společenství evropských správců železniční dopravní cesty) and CIT (Mezinárodní železniční přepravní výbor), jeho účelem je podpořit využívání digitálních technologií tak, aby se zvýšila výkonnost a atraktivita železnice.

Pěti hlavními pilíři tohoto plánu jsou:

  • vzájemné propojení železničních systémů,

  • spokojenost zákazníka (např. díky palubnímu internetu),

  • automatizace a  použití umělé inteligence,

  • standardizace a sdílení dat,

 

Podle výkonného ředitele CER Libora Lochmana je železniční průmysl „odhodlán spolupracovat i s jinými odvětvími tak, aby co nejvíce využil příležitosti, které digitální doba přináší".


Zdroj: Railwaygazette

 

Projekt GYM [LIFE14 ENV/GR/000611] je spolufinancován prostřednictvím programu LIFE, finančního nástroje Evropské unie zaměřeného na životní prostředí.

Veškerou odpovědnost za obsah těchto stránek nesou výhradně jeho autoři. Tento obsah nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) ani Evropská komise nejsou odpovědné za užití informací zde uveřejněných.

 

Začátek projektu: 15.září 2015. Doba trvání projektu: 35 měsíců

bottom of page