top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Dispečink Pražské integrované dopravy slaví pět let provozu

Dispečink Pražské integrované dopravy je v provozu od června 2012. Jeho provozovatelem je příspěvková organizace Hlavního města Prahy ROPID. 

Hlavním úkolem dispečinku je sledovat provoz spojů dopravců zapojených v systému Pražské integrované dopravy (PID), dohlížet na dodržování jízdních řádů a zajišťovat vzájemné garantované návaznosti spojů tak, aby se cestující dostali tam, kam potřebují a včas.

Sedm dispečerek a dispečerů ve dvou směnách sleduje více než 2 600 vozidel celkem devatenácti dopravních společností, kromě (více než tisíce) autobusů jsou k dispozici také vlaky a přívozy.

Aby mohla být vozidla do dispečinku zapojena, musí být vybavena on-line systémem pro stanovení polohy a času GPS. Pro sledování polohy vozidel a vyhodnocování dodržování jízdních řádů používá ROPID systém Monitorování provozu vozidel (MPV) společnosti CHAPS.

Zaměstnancům dispečinku začíná pracovní den v 5 hodin ráno, sledují aktuální polohy vozidel dopravců. Systém MPV porovnává reálná data s plánovanými jízdními řády a automaticky generuje upozornění o odchylkách. Na zaměstnancích dispečinku pak je předcházet případným zpožděním nebo naopak předjetím. Všechny provozní problémy řeší pokud možno v předstihu a v úzké koordinaci s dopravci. Dispečer může řidiče přibrzdit, pokud jede o několik minut dříve nebo naopak pozdržet navazující spoj, má-li řidič nebo vlak zpoždění. Po velkých monitorech na stolech v dispečinku je další důležitou pracovní pomůckou horká telefonní linka na každého z dopravců.

Standardně dispečink končí kolem 21 hodiny večer. Mnohdy ale situace v provozu a potřeba zajistit návaznosti večerních spojů hlavně do okolí Prahy vyžaduje i noční směnu.

Více informací naleznete zde.

bottom of page