top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

EU investuje do klíčových dopravních sítí

Evropská komise schválila z Fondu soudržnosti podporu tři "velkých projektů" na modernizaci staveb silniční a železniční sítě v České republice, a to ve výši 161 milionů eur.

Téměř 40% z těchto prostředků bylo přiděleno na projekt modernizaci železničních tratí s cílem snížit dobu dojíždění a zajistit plynulejší spojení mezi Prahou a německými hranicemi. Projekt by měl být dokončen do léta roku 2017.

Dalších 35% dotace bude přiděleno na druhý projekt, který se zaměří na zlepšení významné rychlostní silnice v pardubickém kraji.

Zbývajících 25% prostředků bude přiděleno na třetí projekt za účelem modernizace silničního úseku v Moravskoslezském kraji s cílem zvýšení dopravní kapacity a zajištění lepšího spojení se Slovenskem.

Pro více informací klikněte zde.

bottom of page