top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Kombinované fondy – 1 miliarda Eur pro evropskou dopravní infrastrukturu

Evropská komise zahajuje nový a inovativní způsob financování projektů dopravní infrastruktury v Evropě. Výzva se snaží propojit granty ve výši jedné miliardy Euro financované veřejnými institucemi, soukromým sektorem nebo poprvé z Evropského fondu pro strategické investice.

Tyto kombinované fondy pomůžou dosáhnout cíle podpory investic na financování inovačních a udržitelných dopravních infrastruktur a zároveň budou podporovat vytvoření potřebných pracovních míst. Výzva přispívá k dosažení strategie EK pro nízkoemisní mobilitu a udržitelnou dopravu.

Informační brožura je k dispozici

na https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_transport_blending_2017_call_leaflet_web.pdf.

Navštivte internetové stránky výzvy na https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-transport-calls-proposals.

 

Zdroj: České dráh

bottom of page