top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Další podpora alternativních paliv v České republice

Ministerstvo dopravy ČR podpoří výstavbu plnících CNG stanic pro nákladní vozidla dotací až 50 milionů korun, následovány stanicemi na zkapalněný zemní plyn (LNG) a vodík.

 

Do roku 2021 by řidiči v České republice měli mít k dispozici až dvacet nových čerpacích stanic na stlačený zemní plyn (CNG) pro osobní a nákladní dopravu. Jejich výstavbu bude z evropských fondů podporovat Ministerstvo dopravy, z Operačního programu Doprava (OPD) může poskytnout až 50 milionů korun. Podle českého ministra dopravy si Česká republika v oblasti CNG čerpacích stanic pro osobní automobily vede docela dobře, avšak na druhé straně chybí stanice, které by umožnily i plnění nákladních vozidel. Tento dotačního program by měl tento stav změnit. Národní akční plán pro čistou mobilitu, schválený vládou v listopadu roku 2015, hovoří o počtu 200 CNG čerpacích stanic v roce 2020. S příspěvkem dotačního programu je dosažení tohoto cíle více než pravděpodobné.

 

Kromě čerpacích stanic na CNG chce Ministerstvo dopravy podpořit výstavbu plnících stanic na LNG a vodík. Celkově Ministerstvo dopravy přidělilo v rámci OPD na podporu alternativních paliv 1,2 miliardy korun.

Source: BusPortál 

bottom of page