top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

GDPR: Jak bude nový zákon o ochraně osobních údajů ovlivňovat odvětví dopravy?GDPR: Jak bude nový zákon o ochraně osobních údajů ovlivňovat odvětví dopravy?

Vzhledem k tomu, že v platnost vstupuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), organizace ve všech průmyslových odvětvích mají otázky, co přesně to pro ně znamená. Doprava je stále „chytřejší“ a je závislá na využívání osobních údajů. A to funguje oběma směry. Zatímco dopravní společnosti mohou využívat osobní údaje pro sledování a přizpůsobení toho, co nabízejí každému jednotlivci, zákazníci si mohou také přizpůsobit své vlastní možnosti cestování - prostřednictvím on-line rezervací, stahování aplikací a zadávání oblíbených cílů nebo spojení.

Pokud společnosti nedodržují GDPR, vystavují se možnosti jeho vynucování, což by mohlo poškodit jejich pověst a finanční situaci. Pokud je GDPR porušeno - úmyslně či neúmyslně - musí toto být za určitých okolností hlášeno Úřadu komisaře pro informace (ICO) a případně i jednotlivcům, jejichž údaje byly zneužita. Pokud tomu tak není, organizace se vystavují až dvěma pokutám: jedné za nenahlášení tohoto porušení, druhé za vlastní porušení.

Existuje několik praktických nástrojů, které mohou organizacím pomoci dosáhnout souladu s GDPR. ICO vytvořila celé oddělení GDPR se specializovanou poradenskou telefonní linkou, stejně jako dokument "12 kroků, které je třeba podniknout". Dále ICO také vyvinula přehled "základní zákonná plnění", který organizacím umožňuje se zorientovat v právních principech, které je potřeba brát v potaz při zpracování osobních údajů.

Další informace naleznete zde.

bottom of page