top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Plán mobility pro Prahu a okolí

Po téměř třech letech práce bylo na základě analýzy problémových míst a diskusí s odbornou veřejností představeno 240 konkrétních opatření ke zlepšení dopravy. Mezi hlavní projekty patří dokončení pražského okruhu a dalších silničních staveb, výstavba metra D a rozvoje tramvajové sítě, rozšíření železniční sítě včetně spojení s letištěm a Kladnem, vytvoření 100 km nových cyklistických tras, posílení podílu elektrických vozidel, opravy ulic a mostů, zlepšení zastávek veřejné dopravy, výstavba parkovišť P+R ve Středočeském kraji, zlepšení městského zásobovacího systému, zavedení nízkouhlíkového logistického systému, mýtný systém, vytvoření rychlého spojení s městy jako Ústí nad Labem, Hradec Králové a Liberec, bezbariérové veřejné dopravní prostředky a další.

 

Tyto masivní investice by měly do roku 2030 dosáhnout 112 miliard korun. Každoročně by se na dopravu mělo věnovat 35% celkových investic v Praze. Podle náměstka primátora pro dopravu Petru Dolíkovi by tyto projekty měly být financovány státem a ministerstvem dopravy prostřednictvím prostředků z Operačního programu Doprava a Integrovaného regionálního operačního programu. Plán mobility vstoupí do závěrečné fáze, zastupitelstvo by ho mělo schválit v září.

 

Plán mobility je pokračováním Metropolitního plánu, který představuje nový pražský územní plán.

Zdroj: BUSportál

bottom of page