top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Evropská komise nabízí podporu projektům udržitelné městské mobility

Jste evropská veřejná organizace (město či region) nebo společnost, která hodlá investovat do udržitelné městské mobility? Pak by Vám mohla poskytnout potřebnou podporu nová služba ředitelství Evropské komise pro mobilitu a dopravu.

Jménem Evropské komise Vám Evropský inovační a technologický institut pomůže:

  • zhodnotit investiční připravenost vašeho projektu,

  • identifikovat investiční příležitosti,

  • propojit partnery projektu s investory a finančníky.

Pro získání těchto možností bude vybráno až 20 projektů, v souladu s iniciativami Evropského inovačního partnerství pro inteligentní města a obce bude kladen důraz na nové služby mobility a elektromobility.

Iniciátory mohou být veřejné organizace, které hledají financování nebo poradenství při zadávání veřejných zakázek, stejně jako soukromé organizace nebo konsorcia veřejných i soukromých organizací.

Zdroj: Busportál

bottom of page