top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

V neděli 9. září byla ukončena výluka na brněnském hlavním nádraží, cestujícím slouží nová nástupiště.

Správa železniční dopravní cesty opravovala od června 2. a 3. nástupiště, přilehlé koleje, trakční vedení nad nimi a most nad ulicí Špitálka. Oprava si vyžádala finanční náklady bezmála 92 miliónů korun. Ukončení letní výluky zpestří na hlavním nádraží také návrat oblíbené znělky „Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem“.


„Nutná oprava nástupišť na brněnském hlavním nádraží si vyžádala nemalá omezení v dopravě, proto se soustředila do letních měsíců, kdy je frekvence cestujících zpravidla menší. Všechny práce v současnosti finišují a směřují k ukončení výluky dle stanového termínu, tedy tuto neděli. Od pondělí 12. září zastaví vlaky také u třetího nástupiště. Za plného provozu budou pokračovat už pouze dokončovací práce, které však neomezí cestující,“ vysvětluje Miroslav Konečný, ředitel Oblastního ředitelství SŽDC v Brně.

Na obou nástupištích se odstranil asfaltobetonový povrch s podkladem, nahradila je nová betonová dlažba. Samozřejmostí jsou úpravy umožňující pohyb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, jako jsou vodicí linie s funkcí varovného pásu a další signální a varovné prvky. Komplexní rekonstrukcí prošly ocelové a litinové konstrukce přístřešků. Zčásti se měnila, zbylá konstrukce se repasovala. Nevyhovující litinové sloupy nahradily přesné repliky, zcela nové je zastřešení. Cílem bylo zachování původního celkového vzhledu, konstrukce je sladěna do odstínu odpovídající době svého vzniku. V rámci dokončovacích prací se namontují na podhledové strany sítě proti ptákům.

 

Součástí oprav nástupišť bylo řešení orientačního systému pro cestující, kterým slouží nové informační a orientační tabule, nové jsou také nápisy s názvem stanice či osvětlení. Hlášení zajišťují moderní reproduktory. Nevidomým usnadní cestování orientační hlasové majáčky s paměťovými kartami. Stavební práce se dotkly i hlavního podchodu. Vedle nutných oprav kabeláže se obnovila izolace nosné konstrukce, sanovaly se vnitřní omítky, vymalovalo se antigrafity nátěrem. Úpravou prošla i schodiště. Přistavěním jednoho schodu se zamezí zatékání do pochodu. Kompletně se vyměnilo zábradlí. Spolu s nástupišti proběhla oprava přilehlých kolejí, vyměnily se kolejnice, pražce a drobné kolejivo. Dále se rekonstruoval služební přejezd, nástupištní objekty pro výpravčí nebo železniční most přes ulici Špitálka, kde se navázalo na první etapu oprav. Dokončila se vodotěsná izolace mostu, oprava horních částí nových čelních a úhlových stěn. Sanovaly se nosné konstrukce a opěry mostu.

 

Zdroj: SŽDC

Projekt GYM [LIFE14 ENV/GR/000611] je spolufinancován prostřednictvím programu LIFE, finančního nástroje Evropské unie zaměřeného na životní prostředí.

Veškerou odpovědnost za obsah těchto stránek nesou výhradně jeho autoři. Tento obsah nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) ani Evropská komise nejsou odpovědné za užití informací zde uveřejněných.

 

Začátek projektu: 15.září 2015. Doba trvání projektu: 35 měsíců

bottom of page