top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Spuštění systému TRIMIS, nového nástroje pro analýzu inovací v oblasti dopravy

Evropská komise spustila on-line nástroj, který pomůže analyzovat účinnost inovací v dopravě při realizaci energetické a dopravní strategie EU.

          

Systém TRIMIS (Monitorovací a informační systém pro výzkum a inovace v dopravě) mapuje a analyzuje výzkumné a inovační iniciativy v evropském dopravním sektoru a identifikuje inovace s největším potenciálem do budoucnosti, čímž pomáhá zaměřit se na oblasti, přes které může veřejná intervence vytvářet nejvyšší přidanou hodnotu.

 

TRIMIS bude sledovat účinnost výzkumu financovaného na úrovni celé EU nebo členských států tím, že posoudí, jak výzkumné projekty přispívají k čistému, propojenému a konkurenceschopnému evropskému dopravnímu systému.

Zdroj: Busportál

bottom of page