top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Společnost ENGATIA ODOS měří znečišťování životního prostředí

Společnost ENGATIA ODOS S.A. se zaměřuje na omezování negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, kdy na severu Řecka v červnu zajišťovala měření znečištění ovzduší pomocí dvou mobilních monitorovacích stanic. Zároveň se společnost snaží vyvinout a implementovat simulační model na kalkulaci uhlíkové stopy.

 

 

 

 

Více informací naleznete zde.


Zdroj: EGNATIA ODOS S.A.

Projekt GYM [LIFE14 ENV/GR/000611] je spolufinancován prostřednictvím programu LIFE, finančního nástroje Evropské unie zaměřeného na životní prostředí.

Veškerou odpovědnost za obsah těchto stránek nesou výhradně jeho autoři. Tento obsah nemusí nutně vyjadřovat názor Evropské unie. Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME) ani Evropská komise nejsou odpovědné za užití informací zde uveřejněných.

 

Začátek projektu: 15.září 2015. Doba trvání projektu: 35 měsíců

bottom of page