top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

Projekt U-MOB LIFE, udržitelná mobilita na univerzitách

Projekt Evropských univerzit U-MOB LIFE pro udržitelnou mobilitu byl odstartován s rozpočtem ve výši 1,3 milionů EUR, tento je financován z iniciativy LIFE. Projekt U-MOB si klade za cíl oslovit univerzity v celé Evropě s myšlenkou změny dopravního myšlení, tedy přesunu od neudržitelných druhů dopravy (automobilů) směrem k dopravě veřejné či nemotorizované (jízdnímu kolu nebo pěší chůzi).

Po dobu 5 let budou partneři projektu U-MOB spolupracovat na vytvoření sítě, která usnadní výměnu a přenos znalostí a zkušeností mezi evropskými univerzitami o osvědčených postupech týkajících se udržitelné mobility.

Další informace naleznete zde.

Zdroj: České dráh

bottom of page