top of page
Európsky výskumný projekt, spolufinancovaný prostredníctvom programu LIFE, finančného nástroja Európskej Unie, zameraného na životné prostredie - LIFE14 ENV/GR/000611
Anchor_NEWS
Novinky a udalosti

30/1/2019

ITF: K zníženiu emisií oxidu uhličitého v mestskej osobnej doprave je nutná snaha veľkého počtu odvetví

Mestská osobná doprava by sa mala stať autonómnou, zdieľanou a elektrifikovanou s cieľom zníženia emisií CO2, hovorí ITF (International Transport Forum).

30/1/2019

"Európa v pohybe": Modernizácia európskej služby elektronického mýta.

Európsky parlament a Európska Rada dosiahli počas svojho tretieho trialógu o "Európskej službe elektronického mýtneho" (EETS) politickú dohodu s cieľom posilniť cezhraničnú interoperabilitu elektronického mýtneho, ​​prispieť k zjednodušeniu administratívy a obmedziť podvody.

30/1/2019

Ocenenie CIVITAS pre rok 2018

Osem európskych miest dostalo cenu CIVITAS za rok 2018. Slávnostné vyhlásenie víťazov sa uskutočnilo počas druhého dňa fóra CIVITAS, ktoré sa konalo v meste Umeå vo Švédsku.

Please reload

bottom of page