top of page
Európsky výskumný projekt, spolufinancovaný prostredníctvom programu LIFE, finančného nástroja Európskej Unie, zameraného na životné prostredie - LIFE14 ENV/GR/000611

PROJECT

FAKTY A ČÍSLA ​

Projekt GreenYourMove (GYM) predstaví inovatívny nástroj, ktorý obmedzí znečistenie vzduchu tým, že verejnej doprave pomôže byť zelenšou, atraktívnejšou a efektívnejšou. Nižšie sú popísané očakávané environmentálne a socioekonomické dopady tohto projektu, naviac tu budú priebežne publikované závery vedeckých výskumov.

ENVIRONMENTÁLNE DOPADY

SOCIOEKONOMICKÉ DOPADY

Please reload

bottom of page