top of page
Európsky výskumný projekt, spolufinancovaný prostredníctvom programu LIFE, finančného nástroja Európskej Unie, zameraného na životné prostredie - LIFE14 ENV/GR/000611

KOMODALITA

Komodalita je pojem z dopravnej politiky, ktorý predstavila Európska komisia v roku 2006. Je definovaný ako globálny prístup k preprave, v ktorej docháza ku kombináciám rôznych druhov dopravy. Pre Európsku komisiu komodalita znamená „účinné využívanie rôznych druhov dopravy, prevádzkovaných samostatne, alebo v rámci multimodálnej integrácie v európskom dopravnom systéme za účelom dosiahnutia optimálneho a udržateľného využitia zdrojov".

Tento výraz predstavuje nový náhľad na európsku dopravnú politiku, v ktorom sa už nehľadajú nedostatky jednotlivých druhov dopravy, ale možnosti, ako nájsť optimálne a racionálne využitie ich kombinácií.

bottom of page