top of page
Európsky výskumný projekt, spolufinancovaný prostredníctvom programu LIFE, finančného nástroja Európskej Unie, zameraného na životné prostredie - LIFE14 ENV/GR/000611

ITF: K zníženiu emisií oxidu uhličitého v mestskej osobnej doprave je nutná snaha veľkého počtu odvetví

Mestská osobná doprava by sa mala stať autonómnou, zdieľanou a elektrifikovanou s cieľom zníženia emisií CO2, hovorí ITF (International Transport Forum). Nad tým všetkým by sa mali  uplatňovať politické riešenia. Expertná skupina Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa spýtala 36 odborníkov na ich víziu ohľadom zníženia emisií oxidu uhličitého v mestskej osobnej doprave. Kľúčové body ich vyjadrení sú uvedené v správe Politické priority zníženia emisií oxidu uhličitého v mestskej osobnej doprave.

Doprava sa podieľa 23 % na celkových emisiách oxidu uhličitého. Objem emisií, ktoré sú produkované dopravou, je najrýchlejšie rastúci oproti emisiám ostatných odborov.

Preto sa musí veľmi veľa urobiť, aby bol tento trend zvrátený. Správy ITF hovoria o „medziodborovej snahe“ a „mimoriadnej koordinácii“ medzi miestnymi a regionálnymi inštitúciami, vládami, spoločnosťami poskytujúcimi dopravné služby a výrobcami dopravných prostriedkov. Správa tiež poukazuje na technologické novinky, a to vrátane problematiky autonómnych vozidiel a zdieľanej mobility.

Výhody týchto technológií by mali byť dosiahnuté skôr synergickým pôsobením týchto technológií, ako ich samostatným používaním. Správa hovorí, že verejná doprava je hlavným cieľom záujmu revolúcie autonómnych vozidiel.

Pre viac informácií navštívte: eltis.org.

bottom of page