top of page
Európsky výskumný projekt, spolufinancovaný prostredníctvom programu LIFE, finančného nástroja Európskej Unie, zameraného na životné prostredie - LIFE14 ENV/GR/000611

13/12/2018

Nové elektrické vlaky pre Žilinský kraj

Železničná spoločnosť Slovensko podpísala zmluvu so spoločnosťou ŠKODA TRANSPORTATION a ŽOS Trnava na dodávku 25 elektrických jednotiek v hodnote 160 miliónov EUR. Projekt bude financovaný z fondov Európskej únie, konkrétne prostredníctvom Operačného programu "Integrovaná infraštruktúra", ďalej z prostriedkov nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Kohézneho fondu, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.

19/11/2018

Začiatkom októbra 2018 sa v Žiline konal už 8. ročník konferencie CMDTUR 2018

Jej organizátorom je už tradične Žilinská univerzita v Žiline, Katedra cestnej a mestskej dopravy.

30/7/2018

Doprava dneška a zajtrajška: dôležitosť uľahčenia cestovania

Rastúca populácia mestských aglomerácií nevyhnutne spôsobí zvýšenie výskytu dopravných zápch. S ohľadom na fakt, že mestá vyprodukujú až 75% celosvetových emisií CO2, vzniká potreba rozšíriť systémy verejnej dopravy tak, aby bola zaistená udržateľná mobilita. Verejná doprava je nevyhnutnou súčasťou riešenia problémov znečistenia ovzdušia a preťaženia dopravy, a preto cestovanie verejnou dopravou musí byť jednoduchou a vhodnou alternatívou.

5/7/2018

GDPR: Ako bude nový zákon o ochrane osobných údajov ovplyvňovať odvetvie dopravy?

Z dôvodu nadobudnutia platnosti obecného európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), organizácie vo všetkých priemyslových odvetviach majú otázky, čo presne to pre nich znamená. Doprava je stále „šikovnejšia“ a je závislá na využívaní osobných údajov. A to funguje obidvoma smermi. Na jednej strane dopravné spoločnosti môžu využívať osobné údaje pre sledovanie a prispôsobenie toho, čo ponúkať každému jednotlivcovi, na druhej strane si zákazníci môžu prispôsobiť svoje vlastné možnosti cestovania - prostredníctvom on-line rezervácií, sťahovania aplikácií a zadávania obľúbených cieľov alebo spojení.

Please reload

bottom of page