top of page
Európsky výskumný projekt, spolufinancovaný prostredníctvom programu LIFE, finančného nástroja Európskej Unie, zameraného na životné prostredie - LIFE14 ENV/GR/000611

"Európa v pohybe": Modernizácia európskej služby elektronického mýta.

Európsky parlament a Európska Rada dosiahli počas svojho tretieho trialógu o "Európskej službe elektronického mýtneho" (EETS) politickú dohodu s cieľom posilniť cezhraničnú interoperabilitu elektronického mýtneho, ​​prispieť k zjednodušeniu administratívy a obmedziť podvody.

Zákonodarcovia EU dospeli k dohode o návrhu Komisie na interoperabilitu rôznych elektronických systémov pre výber mýtneho na európskej úrovni. Návrh je súčasťou prvého balíčku o mobilite pre čistú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu, ktorý Komisia prijala v máji roku 2017. Cieľom smernice je umožnenie platenia mýta v celej EÚ iba na základe jednej predplatiteľskej zmluvy a pomocou jedného palubného zariadenia. Obmedzením hotovostných transakcií na mýtnych staniciach a odstránením zložitých procedúr prispeje EETS, v súlade s cieľom Komisie v oblasti klímy, k uplatňovaniu zásad "užívateľ platí" a "znečisťovateľ platí".

Ďalšie informácie nájdete tu

bottom of page