top of page
Európsky výskumný projekt, spolufinancovaný prostredníctvom programu LIFE, finančného nástroja Európskej Unie, zameraného na životné prostredie - LIFE14 ENV/GR/000611

Začiatkom októbra 2018 sa v Žiline konal už 8. ročník konferencie CMDTUR 2018

Jej organizátorom je už tradične Žilinská univerzita v Žiline, Katedra cestnej a mestskej dopravy.

Konferencia sa zameriava na problematiku cestnej, mestskej dopravy a trvalo udržateľného rozvoja.
Tento rok sa konala pod záštitou Veľvyslanectva Poľskej republiky so sídlom v Bratislave, Štátnej komory námorného hospodárstva a Slovensko-poľskej obchodnej komory.
Konferencia CMDTUR je fórom na stretnutia, vzájomnú výmenu názorov a osvedčených postupov výskumníkov a odborníkov v oblasti cestnej a mestskej dopravy.
Tento rok diskutovali o aktuálnych témach, rozdelených do viacerých sekcií, ako napríklad: Verejná hromadná doprava, Cestná nákladná doprava, Riadenie a informačné technológie v doprave, či Technická prevádzka vozidiel a bezpečnosť cestnej dopravy.

„Táto medzinárodná konferencia je spoločným dielom všetkých, ktorým nie je ľahostajná mobilita osôb či logistika. Je dôležité poukázať na túto problematiku, nakoľko sa týka všetkých z nás, ovplyvňuje ceny tovarov, konkurencieschopnosť priemyslu štátov EÚ mobilitu obyvateľstva a dopravnú obslužnosť všetkých regiónov. V rámci konferencie sú navrhované aj nové riešenia, ktoré v budúcnosti môžu priniesť zníženie vplyvu cestnej dopravy na životné prostredie, zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.
Teší nás záujem o túto konferenciu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vďaka všetkým spoluorganizátorom sa nám konferenciu podarilo zorganizovať už ôsmy raz,“uviedol pre agentúru TASR prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., odborný garant konferencie a súčasne vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA.

Ďalšie informácie nájdete tu.

bottom of page