top of page
Európsky výskumný projekt, spolufinancovaný prostredníctvom programu LIFE, finančného nástroja Európskej Unie, zameraného na životné prostredie - LIFE14 ENV/GR/000611

Doprava dneška a zajtrajška: dôležitosť uľahčenia cestovania

Rastúca populácia mestských aglomerácií nevyhnutne spôsobí zvýšenie výskytu dopravných zápch. S ohľadom na fakt, že mestá vyprodukujú až 75% celosvetových emisií CO2, vzniká potreba rozšíriť systémy verejnej dopravy tak, aby bola zaistená udržateľná mobilita. Verejná doprava je nevyhnutnou súčasťou riešenia problémov znečistenia ovzdušia a preťaženia dopravy, a preto cestovanie verejnou dopravou musí byť jednoduchou a vhodnou alternatívou.

Nové technológie drasticky zmenili prístup k informáciám a rozšírili možnosti cestujúcich, ktorí využívajú inteligentné mobilné telefóny. Koncepty ako zdieľanie áut sú príkladom využívania technológií pre uplatnenie voľnej kapacity automobilov, ale konečným cieľom je zavedenie špičkových inovatívnych riešení, ako je napríklad Virgin Hyperloop, ktoré by mohli urobiť revolúciu v súčasnom chápaní dopravy. Existuje však ešte stále veľká medzera medzi tým, kde sme a kam sa chceme posunúť.

Z tohto dôvodu je východiskovým bodom pre uľahčenie cestovania hlavne uprednostnenie potrieb cestujúceho. Budúcnosťou dopravy je absolútny cestovateľský komfort. Presné informácie v reálnom čase, optimalizované aplikácie pre mobilné telefóny, plánovače trás a online predaj lístkov sú len niektoré z funkcií, ktoré cestujúcemu pomáhajú. Vo fínskom meste Oulu zvýšili cestovateľský komfort tak, že cestujúcim prostredníctvom HTML5 stránky zobrazujú aktuálnu polohu autobusov na mape.

Ak chceme uspokojiť  budúce požiadavky na dopravu a zároveň sa starať o naše mestské prostredie, musíme našim cestujúcim poskytnúť riešenia, ktoré maximálne uľahčia cestovanie a to všetko s využitím dostupných technológií, ktoré sa aplikujú s ohľadom na samotného cestujúceho.

Ďalšie informácie nájdete tu.

bottom of page