top of page
Európsky výskumný projekt, spolufinancovaný prostredníctvom programu LIFE, finančného nástroja Európskej Unie, zameraného na životné prostredie - LIFE14 ENV/GR/000611

GDPR: Ako bude nový zákon o ochrane osobných údajov ovplyvňovať odvetvie dopravy?

Z dôvodu nadobudnutia platnosti obecného európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), organizácie vo všetkých priemyslových odvetviach majú otázky, čo presne to pre nich znamená. Doprava je stále „šikovnejšia“ a je závislá na využívaní osobných údajov. A to funguje obidvoma smermi. Na jednej strane dopravné spoločnosti môžu využívať osobné údaje pre sledovanie a prispôsobenie toho, čo ponúkať každému jednotlivcovi, na druhej strane si zákazníci môžu prispôsobiť svoje vlastné možnosti cestovania - prostredníctvom on-line rezervácií, sťahovania aplikácií a zadávania obľúbených cieľov alebo spojení.

Pokiaľ spoločnosti nedodržujú GDPR, vystavujú sa možnosti jeho vynucovania, čo by mohlo poškodiť ich povesť a v konečnom dôsledku aj ich finančnú situáciu. Pokiaľ je GDPR porušené - úmyselne alebo neúmyselne - musí byť tento fakt za určitých okolností nahlásený Úradu komisára pre informácie (ICO) a prípadne aj jednotlivcom, ktorých údaje boli zneužité. Pokiaľ to tak nie je, organizácie sa vystavujú riziku uloženia až dvoch pokút: jednej za nenahlásenie tohto porušenia, druhej za vlastné porušenie.

Existuje niekoľko praktických nástrojov, ktoré môžu organizáciám pomôcť dosiahnuť súlad s GDPR. ICO vytvorila celé oddelenie GDPR so špecializovanou poradenskou telefónnou linkou, rovnako ako dokument "12 krokov, ktoré treba podniknúť". Ďalej ICO tiež vyvinula prehľad "základných zákonných plnení", ktorý organizáciám pomáha zorientovať sa v právnych princípoch, ktoré treba brať do úvahy pri spracovaní osobných údajov.

Pre viac informácii kliknite tu.

bottom of page