top of page
Európsky výskumný projekt, spolufinancovaný prostredníctvom programu LIFE, finančného nástroja Európskej Unie, zameraného na životné prostredie - LIFE14 ENV/GR/000611

SOCIOEKONOMICKÉ DOPADY

  • vylepšenie know-how šiestich partnerov, ktorí sa na projekte priamo podieľajú (z 3 štátov – Českej republiky, Grécka a Holandska),

  • vylepšenie know-how 25 organizácií, agentúr a spoločností, ktoré sa budú zúčastňovať demoštračnej fázy projektu,

  • technologické zdokonalenie vyhľadávačov spojenia, ktoré sa pridajú ku GYM iniciatíve (v Grécku a ďalších štátoch),

  • technologické zdokonalenie systémov dopravcov, ktorí sa pridajú ku GYM iniciatíve (v Grécku a ďalších štátoch),

  • zvýšenie konkurencieschopnosti dopravcov, ktorí sa pridajú ku GYM iniciatíve,

  • zlepšenie verejného zdravia a životných podmienok vďaka obmedzovaniu znečistenia ovzdušia,

  • zmena myslenia ľudí smerom ku zhodnoteniu vlastnej uhlíkovej stopy.

bottom of page