top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

PROJECT

FAKTA A ČÍSLA

Projekt GreenYourMove (GYM) představí inovativní nástroj, který omezí znečištění vzduchu tím, že veřejné dopravě pomůže být zelenější, atraktivnější a efektivnější. Níže jsou popsány očekávané environmentální a socioekonomické efekty tohoto projektu, navíc zde budou průběžně publikovány závěry vědeckých výzkumů.

ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY

SOCIOEKONOMICKÉ DOPADY

Please reload

bottom of page