top of page
Met de bijdrage van het LIFE-programma van de Europese Unie - LIFE14 ENV/GR/000611

SOCIAAL - ECONOMISCHE EFFECTEN

 • Verbeterde vakkennis voor 6 organisaties uit 3 landen (Griekenland, Tsjechië, Nederland) begunstigden van het project. Een totaal van 48 onderzoeksleden (zoals getoond in F1) van de begunstigden die direct expertise en kennis op te doen door het project en uit te wisselen van hun ervaringen en kennis met andere leden van het consortium of andere organisaties (ex. Journey Planners (JP) uitgenodigd naar webinars). Verbeterde vakkennis verbeterd niet alleen specifieke milieu / vervoer bewustzijn, maar verbetert vooral het concurrentievermogen van de begunstigden op nationaal en internationaal niveau.

 • Ten minste 23 nieuwe part of full-time posities zullen worden gemaakt tijdens de levensloop van GYM (opgenomen als extra (niet bestaande) personeel in de begroting analyse): 1 Administratief / Financieel Management, 1 Assistant /Communicatie Officier, 1 Ingenieur/Milieu-Expert, 1 Ingenieur/SW Expert, 1 Grafisch ontwerper/Communicatie Junior Expert, 2 Junior Onderzoeker - Ingenieur / Milieu-Expert, 3 Junior Onderzoeker - Engineer / Optimalisatie Expert, 1 Onderzoeker-ingenieur / Optimalisatie Expert, 1 Senior Onderzoekers / milieu-Expert, 1 Senior Sociaal- Economisch expert, 2 Software Experts, 1 SW Developer/Database-expert, 5 Technicien/SW Ontwikkelaar, 1 webtech expert.

 • Netwerken van de begunstigden met groepen uit verschillende bestuursniveaus en verschillende sectoren: alle begunstigden netwerken met organisaties binnen en buiten hun land voor de demonstratie en de verspreiding van GYM. De sociaal-economische voordelen van netwerken zijn belangrijk, vooral voor de Griekse partners waarvan hun aanwezigheid in Europese netwerken en initiatieven, in het algemeen lager zijn dan de andere landen.

Implentatie gerelateerde sociale-economische invloeden:

 • Nieuwe aanleiding tot het milieu en transport beleid.

 • Gasuitstoot van verkeer wordt steeds een belangrijker onderwerp in de discussie over problemen met de luchtkwaliteit, klimaatverandering en mitigatiebeleid. De noodzaak van duurzaam vervoer geeft tot aanleiding van transport beleid gericht op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen . GYM kan worden gebruikt in combinatie met andere simulatieplatform als een beslissingsondersteunend systeem door de autoriteiten, organisaties en bedrijven om te evalueren en testen van bestaande en nieuw beleid voor het beheren van vervoer.

 • Verbeterde vakkennis voor 25 organisaties uit 15 landen (Griekenland, Italië , Roemenië, Slowakije, Macedonië, Portugal, Tsjechië, Nederland, Finland , Zweden, Estland, Polen, Groot-Brittannië, België, Oostenrijk) die deelnemen aan de demonstratie en verspreiding van GYM.

 • Verbeterde technologie voor reisplanners en vervoerders in Griekenland en andere Europese landen (van ten minste 10). GYM zal meer vervoerders aanzetten om bij het platform aan te sluiten, ze zullen beseffen dat ze kunnen profiteren van de toename van het gebruik van het openbaar vervoer door de burgers.

 • Verbeterde concurrentie tussen de vervoerders in landen van ofwel begunstigden (Tsjechië, Griekenland, Nederland) of belanghebbende partijen (Italië, Roemenië, Slowakije, Macedonië, Portugal, Finland, Zweden, Estland, Polen, Groot-Brittannië, België, Oostenrijk).

 • Verhoging van de volksgezondheidsvoorwaarden, leven en esthetische kwaliteit van de lokale gemeenschappen als gevolg van verminderde voertuigen op straat en meer open ruimte. Een alternatief modale verschuiving zal substantieel luchtvervuiling en geluidsoverlast verminderen in een stad, die op grote schaal voordelen oplevert voor de volksgezondheid. De mensen die het meest getroffen zijn door de lokale luchtvervuiling door transportbrandstoffen zijn degenen die langs drukke wegen naar werk en school gaan. Dit zijn vooral minder rijke mensen zonder middelen om om te gaan met slechte gezondheid en de economische gevolgen daarvan. Rustige wegen betekenen een daling in de dagelijkse reistijd en een latere toename van vrije tijd voor een individu. Esthetische effecten worden niet alleen geassocieerd met milieueffecten; ze hebben ook een aanzienlijke effect op het sociaal welzijn van de gemeenschap en de bewoners perceptie over de kwaliteit van het leven in de gemeenschap.

 • GYM zal ook passagiers aanzetten om na te denken over hun ‘carbon footprint’ tijdens het reizen, dus een milieugerichte manier cultiveren van het nemen van beslissingen en handelen. Tijdens GYM zullen 5 EU JP (CHAPS 's , PlanStack en GYM, Roemenië en Slowakije) en minimaal 6 (verwacht) tussen de 12 deelnemers die deelnamen aan webinars voor de eerste keer milieu-overwegingen toevoegen in het optimalisatieproces resulterende de meest ecologische route voor aanvraag van reisplanning.

 • Een ander effect is de toename van de werklast en de creatie van banen tijdens de replicatie van GYM in andere reisplanningsystemen . Modellen van GYM zullen naar verwachting worden gerepliceerd in de JP, althans de 12 die deelnamen aan de webinars (Act. D3.2). De integratie van de modellen van GYM in deze JP zal plaatsvinden na elke webinar (maand 23-27) en we schatten dat elk JP ontwikkelaar ongeveer 90 man-dagen nodig heeft voor de integratie. Aldus wordt geschat dat in totaal GYM indirect arbeidsplaatsen gelijk aan ten minste 1,080 mensdagen (tenminste 540, tenminste 6 JP zal modellen GYM repliceren) . Deze schatting resulteren direct door de kosten beschreven voor B7, waar 2 JP (CHAPS en Plannerstack) GYM ’s model repliceren in hun platforms. De mogelijke ontwikkeling van een media business model is een ander effect , want reisplanning is tevreden dat publiek aantrekt voor de reclame die de lokale economische activiteit kan stimuleren.

Aanvullende sociaal-economische gevolgen gerelateerd met Griekenland

Het gebruik van GYM vooral in Griekenland zal:

 

 • invoering van een nieuwe business sector in Griekenland introduceren, één van de reis planners.

 • de verkeerssituatie in de regio's met verkeerscongestie verbeteren. GYM reageert positief op de vraag van verbeterde openbaar vervoer in Griekenland.

 • vakantie planners faciliteren en hen aan sporen om het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van hun auto. Het openbaar vervoer is goedkoper, op tijd en betrouwbaar, veroorzaakt minder vermoeidheid voor de bestuurder, is minder gevaarlijk dan reizen met de auto, en is duurzamer.

 • Vervoerders helpen om lagere prijzen te krijgen dankzij de toename van passagiers per voertuig.

 • het toerisme op het vasteland van Griekenland verhogen, omdat voorlopig alleen Griekse eilanden toeristen trekken.

 • het kwaliteit van de dienstverlening naar de passagier bevorderen die door de vervoerders (nieuwe vloten, meer infrastructuur, meer en beter opgeleid personeel etc.). Om de toegenomen vraag naar OV te bevredigen, zal een toename van het aanbod moeten voorkomen.

 • leiden tot de verbetering van de volksgezondheidvoorwaarden (lucht en geluidsoverlast te vermindering), verbetering van de verkeerssituatie, de levenskwaliteit en van de esthetische kwaliteit van de lokale gemeenschappen als gevolg van verminderde voertuigen op de wegen en meer open ruimte in 16 Griekse steden (Athene, Thessaloniki, Alexandroupolis, Chalkida, Florina, Ioannina, Katerini, Komotini, Lamia, Larissa, Patras, Serres, Thiva, Trikala, Volos, Xanthi).

Andere sociale-economische effecten op Griekenland:

 

 • Compenseren van sociaal en economisch isolement van bepaalde gebieden in Griekenland: minstens 13 gebieden.

 • Toename van het totaal getal van passagiers die gebruik maken van openbaar vervoer in Griekenland: minstens 10%.

 • Toenamen in de aantallen van passagiers per vervoersmethode: 10% minstens.

 • Toename in de passagiersaantal per km gereisdL 10% minstens

Verder, toegenomen gebruik van openbaar vervoer resulteert tot reizigers die besparen op benzine en onderhoudskosten. Minder verkeersgeluid leidt tot vermindering van wegonderhoudskosten. De zwaar afhankelijkheid van de olie-import met lange toevoerlijnen maakt Griekenland kwetsbaar naar fluctuaties van internationale olieprijzen en verstoring van voorzieningen.
In een tijdperk waarin olievoorraden blijkbaar worden vermeerderd is dit waarschijnlijk een substantieel opwaartse trend in de olieprijs, met enorme gevolgen voor economieën van onze landen.

GYM zal ook de toegankelijkheid van bepaalde gebieden verbeteren. Hoe toegankelijker een locatie is(gedefinieerd als de hoogte van economische of sociale activiteiten die kunnen worden bereikt met behulp van het transportsysteem), hoe groter de effectieve grootte van de lokale geografische 'markt' , die de economische bedrijvigheid bevordert tussen bedrijven en bevordert een hoger niveau van lokale concurrentie. Dit is een feit dat niet gemakkelijk kan kwantificeren , maar volgens Smart Growth Amerika (Transport Financiering en Job Creation , 2011), het verbeteren van de doorvoer in de groep met een hoge werkloosheid leidt tot 2,5 keer meer banen dan in de groep met een lage werkloosheid.

 

In Griekenland is de algemene vraag van de open transportdata is nog niet gedekt. GYM is de eerste co- modale en milieu- transport planner in Griekenland waarin alle beschikbare transportdata in een unieke ‘repository’ opslaat en voorziet in open formaat.

 

Daarnaast zal het GYM platform en de smart phone applicatie ( Act. B5 en B6 ) beschikbaar zijn voor openbaar gebruik voor burgers en toeristen in de grootste 16 Griekse steden. Echter na de voltooiing van het project, wordt verwacht van de gebruikers, die geïnformeerd worden door middel van verspreiding acties naar andere steden in het platform te nemen en uit te breiden. Als daar rekening mee gehouden wordt, is de andere verwachting die lange termijn socio - economische effect is de toename van de werklast en mogelijk het scheppen van banen in de loop van deze uitbreiding. Er wordt geschat dat ten minste 30 andere Griekse steden zullen worden toegevoegd aan de database van het platform, en het verzamelen van gegevens, digitalisering van gegevens, opmaak van gegevens enz. zal door de operatoren worden uitgevoerd. Op basis daarvan verwachten wij dat voor elke stad, operators ongeveer 100 mandagen ( MD) nodig hebben om te data minen en opmaken. Er wordt verwacht dat in totaal het project indirect werkgelegenheid creërt die gelijkwaardig zijn aan ten minste 3.000 MD (gericht op ontwikkelaars , database expert en transport ingenieurs).

bottom of page