top of page
S přispěním programu Evropské unie LIFE - LIFE14 ENV/GR/000611

SOCIOEKONOMICKÉ DOPADY

  • vylepšení know-how šesti partnerů, kteří se na projektu přímo podílí (ze 3 států – České republiky, Řecka a Nizozemska),

  • vylepšení know-how 25 organizací, agentur a společností, které se budou účastnit demostrační fáze projektu,

  • technologické zdokonalení vyhledávačů spojení, kteří se přidají ke GYM iniciativě (v Řecku i dalších státech),

  • technologické zdokonalení systémů přepravců, kteří se přidají ke GYM iniciativě (v Řecku i dalších státech),

  • zvýšení konkurenceschopnosti přepravců, kteří se přidají ke GYM iniciativě,

  • zlepšení veřejného zdraví a životních podmínek díky omezování znečištění ovzduší,

  • změna myšlení lidí směrem ke zhodnocení vlastní uhlíkové stopy.

bottom of page