top of page
Met de bijdrage van het LIFE-programma van de Europese Unie - LIFE14 ENV/GR/000611

PROJECT

WEBINARS

GreenYourMove (GYM) is een Europees onderzoeksproject mede gefinancierd door LIFE, een EU financieringsinstrument voor het milieu - LIFE14 ENV/GR/000611. GreenYourMove's voornamelijke doel is om gezamenlijk een multimodale reisplanner te ontwikkelen en te promoten om de CO2 uitstoot in Europa te verlagen. Green Your Move ontwikkeld een OV-planner (zowel routes als tickets) voor de stedelijke gebieden en waar nodig kunnen gebruikers alternatieve mulitmodale routes ontvangen. De aangeboden routes zijn de milieu vriendelijkste, aangezien de uitstoot per scenario berekend wordt.

Organisatie van webinars

 

Het projectteam zal 12 webinars organiseren. De belangrijkste deelnemers aan het webinar zijn transportexploitanten en reisplanners in de hele EU.

 

Doel van de webinars

Het doel van de webinars zal zijn om aan te tonen hoe de deelnemers:

  • Gebruik het optimalisatie-algoritme voor co-modale routering;

  • Gebruik de optimalisatietool voor het opnieuw inroosteren van dienstregelingen;

  • Gebruik de emissieberekeningsmodellen;

  • Maak hun netwerkgerelateerde gegevens beschikbaar via het GYM-platform.

Na de webinars zullen de deelnemers de kennis en hulpmiddelen kunnen gebruiken die ze hebben opgedaan om hun routes te optimaliseren en kosteneffectiever te zijn voor de burgers en de transporteur. Dit helpt de transporteur om belangrijke stappen te zetten in de richting van duurzame ontwikkeling, omdat het de reiskosten voor de burgers en de bedrijfskosten voor hen vermindert. Het zal ook positief werken voor het milieu omdat verontreinigende stoffen sterk worden verminderd. Deze vermindering is in overeenstemming met de uitvoering van de EU-verplichtingen voor de vermindering van broeikasemissies overeenkomstig het Protocol van Kyoto. Het gebruik van het platform helpt ook bij het vaststellen van het kader voor een Europees multimodaal vervoersinformatie-, beheer- en betalingssysteem.

Participation

Webinars worden door een online platform geleid. De deelnemers hoeven niets te downloaden. Ze ontvangen alleen een link die ze kunnen openen vanaf hun pc of smartphone (iOS of Android) om deel te nemen. Webinars vinden plaats van maandag 1 oktober 2018 tot dinsdag 16 oktober 2018. Elke dag (behalve in het weekend) wordt een webinar gehouden voor één transporteur of reisplanner.

We zouden blij zijn als u de webinars zou bijwonen. Als u geïnteresseerd bent, laat het ons dan weten van de deelnemers en de dag van uw voorkeur van maandag 1 Oktober 2018 tot dinsdag 16 Oktober 2018 (behalve in het weekend), door te reageren op support@avmap.gr.

Webinars-agenda

 

Elk webinar heeft de volgende agenda:

bottom of page