top of page
Met de bijdrage van het LIFE-programma van de Europese Unie - LIFE14 ENV/GR/000611

Spoor branchorganisatie presenteren een nieuwe Roadmap voor gedigitaliseerde spoorwegen

Een roadmap voor gedigitaliseerde spoorwegen​ in de toekomst was gepresenteerd vanuit UIC, CER, EIM en CIT op 26 april 2016. Het doel van de gedigitaliseerde spoorwegen is om het gebruik van digitale technologie te promoten door het aantrekkelijker te maken en beter te laten presteren.

​Monika Heiming, directeur van EIM, verklaarde dat ‘de uitdaging voornamelijk zal liggen op het ontwikkelen van gezamenlijke visies naar de toekomst t.o.v. de tunnel visies uit het verleden’.

 

De vijf voornaamste uitgangspunten van de digitale roadmap zijn:

  • Het aansluiten van spoorweg systemen zoals GSM-R en ETCS en informatie services voor de passagiers

  • Toegang tot het internet voor een betere klantervaring

  • Gebruik maken van Internet of Things voor meer betrouwbare en efficiënte services

  • Standaardisatie en delen van data

  • Identificatie van legale obstakels veroorzaakt door de huidige regelgeving

​Volgens de brancheorganisaties binnen de spoorwegen moeten verschillende sectoren samenwerken om nieuwe kansen te vinden in de digitale revolutie.

Bron: Railwaygazette

Het LIFE GYM [ LIFE14 ENV/GR/000611 ] project is mede gefinancierd door het LIFE-programma, het financiële instrument van de EU voor het milieu.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit rapport ligt bij de auteurs. Dit reflecteert niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie. Noch de EASME , noch de Europese Commissie zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Start Datum: 15 september 2015 - Duur: 35 maanden

bottom of page