top of page
Με τη συμβολή του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης - LIFE14 ENV/GR/000611 και τη συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, Ελλάδα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Βελτίωση της τεχνογνωσίας για 6 φορείς από 3 χώρες (Ελλάδα, Τσεχία, Σλοβακία) δικαιούχους του προγράμματος. Συνολικά 48 ερευνητικά μέλη (όπως φαίνεται στην F1) των δικαιούχων θα αποκτήσουν άμεσα την εμπειρία και τη γνώση μέσα από το έργο και θα ανταλλάσσουν τις εμπειρίες και γνώσεις τους με άλλα μέλη της κοινοπραξίας ή άλλους οργανισμούς (π.χ. με ταξιδιωτικούς πλοηγούς οι οποίοι θα προσκληθούν στα διαδικτυακά σεμινάρια). Η βελτιωμένη τεχνογνωσία όχι μόνο αυξάνει την επίγνωση του ειδικού περιβαλλοντολογικού/μεταφορικού προβλήματος, αλλά κυρίως βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των δικαιούχων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 • Τουλάχιστον 23 νέες θέσεις εργασίας μερικής ή πλήρους απασχόλησης θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του έργου GYM (καταγράφονται ως επιπλέον (όχι υπάρχον) προσωπικό στην ανάλυση του προϋπολογισμού): 1 Διοικητικός/Οικονομικός Διευθυντής, 1 Βοηθός/Υπεύθυνος Επικοινωνίας, 1 Μηχανικός/Περιβαλλοντολογικός Εμπειρογνώμων, 1 Μηχανικός/SW Εμπειρογνώμων, 1 Γραφίστας/Ειδικός Επικοινωνίας, 2 Βοηθοί Έρευνας - Μηχανικοί/Περιβαλλοντολογικοί Εμπειρογνώμωνες, 3 Βοηθοί Έρευνας - Μηχανικοί/Εμπειρογνώμωνες Βελτιστοποίησης, 1 Ερευνητής - Μηχανικός/Εμπειρογνώμων Βελτιστοποίησης, 1 Ανώτερος Ερευνητής/Περιβαλλοντολογικός Εμπειρογνώμων, 1 Ανώτερος Κοινωνικο-οικονομικός Εμπειρογνώμων, 2 Εμπειρογνώμωνες Λογισμικού, 1 SW Προγραμματιστής/Εμπειρογνώμων Βάσης Δεδομένων, 5 Τεχνικοί/SW Προγραμματιστές, 1 Εμπειρογνώμων στις Τεχνολογίες Διαδικτύου.

 • Δικτύωση των δικαιούχων με άλλες ομάδες από διαφορετικά επίπεδα διοίκησης και διαφορετικούς τομείς: όλοι οι δικαιούχοι δικτυώνονται με φορείς εντός και εκτός της χώρας τους για την παρουσίαση και τη διάχυση του GYM. Τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη της δικτύωσης είναι σημαντικά ιδιαίτερα για τους Έλληνες εταίρους των οποίων η παρουσία σε ευρωπαϊκά δίκτυα και πρωτοβουλίες είναι, σε γενικές γραμμές, χαμηλότερη από των αντίστοιχων άλλων χωρών.

 

 

Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου

 

 • Νέα άνοδος στις πολιτικές περιβάλλοντος και μεταφορών.

 • Οι εκπομπές αερίων έχουν γίνει όλο και περισσότερο συναφής με τη συζήτηση των προβλημάτων για την ποιότητα του αέρα , την κλιματική αλλαγή και πολιτικές περιορισμού τους. Η ανάγκη για πράσινη μετακίνηση δίνει ώθηση σε νέες πολιτικές μετακίνησης που στοχεύουν στην μείωση των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου. Το GYM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μία πλατφόρμα προσομοίωσης ως ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων από τις αρχές, τους οργανισμούς και τις εταιρίες με σκοπό να αξιολογήσουν και να εξετάσουν τις υπάρχουσες και τις νέες πολιτικές για τη διοίκηση των μεταφορών.

 • Βελτίωση της τεχνογνωσίας για 25 οργανισμούς από 15 χώρες (π.χ. Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Π.Γ.Δ.Μ., Πορτογαλία, Τσεχία, Φινλανδία, Σουηδία, Εσθονία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Αυστρία) που συμμετέχουν σε δραστηριότητες επίδειξης και διάδοσης του GYM.

 • Βελτίωση της τεχνολογίας για ταξιδιωτικούς πλοηγούς και φορείς μετακίνησης στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις (τουλάχιστον 10). Το GYM θα παρακινήσει περισσότερους φορείς μετακίνησης να συμμετέχουν στην πλατφόρμα, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να επωφεληθούν από την αύξηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς από τους πολίτες.

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των φορέων μετακίνησης στις χώρες που είναι είτε δικαιούχοι (Τσεχία, Ελλάδα, Σλοβακια) είτε ενδιαφερόμενοι (Ιταλία, Ρουμανία, Π.Γ.Δ.Μ., Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία, Εσθονία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Αυστρία).

 • Βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγείας, της ποιότητας ζωής και αισθητικής των τοπικών κοινωνιών λόγω της μείωσης των οχημάτων και της ύπαρξης περισσότερου ελεύθερου/ανοιχτού χώρου. Μία στροφή σε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ουσιατικά θα μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση στην πόλη, η οποία θα επιφέρει μεγάλης κλίμακας οφέλη στη δημόσια υγεία. Οι άνθρωποι που πλήττονται περισσότερο από την τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση εξαιτίας των καυσαερίων των οχημάτων είναι αυτοί που περπατάνε κατά μήκος πολυσύχναστων δρόμων για να πάνε στη δουλειά και στο σχολείο. Αυτοί είναι, κατά κύριο λόγο, λιγότερο εύποροι άνθρωποι, ώστε να αντιμετωπίσουν την κακή υγεία και τις οικονομικές συνέπειες αυτής. Περισσότερο ήσυχοι δρόμοι σημαίνουν μείωση του ημερήσιου χρόνου μετακίνησης και επακόλουθα αύξηση του ελεύθερου χρόνου ενός ατόμου. Οι αισθητικές επιπτώσεις δε σχετίζονται μόνο με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις; έχουν επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνική ευημερία και στις αντιλήψεις των κατοίκων για τη ποιότητα της ζωής στην κοινωνία.

 • Επιπλέον, το GYM θα παρακινήσει τους επιβάτες να σκεφτούν για το ενεργειάκο τους αποτύπωμα, δηλαδή την ποσότητα σε διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που εκλύουν στην ατμόσφαιρα ενώ μετακινούνται ή ταξιδεύουν, καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο έναν περιβαλλοντολογικά προσανατολισμένο τρόπο λήψης αποφάσεων και δράσης. Κατά τη διάρκεια του GYM, 5 ευρωπαϊκoί ταξιδιωτικοί πλοηγοί (της CHAPS, της INPROP, του GYM και της Ρουμανίας) και κατ' ελάχιστο 6 (αναμενόμενοι) μεταξύ των 12 συμμετεχόντων στα διαδικτυακά σεμινάρια θα συμπεριλάβουν για πρώτη φορά περιβαλλοντικά ζητήματα στη διαδικασία βελτιστοποίησης με αποτέλεσμα τον υπολογισμό της περισσότερο φιλικής προς το περιβάλλον διαδρομής για κάθε αίτημα σχεδιασμού διαδρομής/ταξιδίου.

 • Ένα άλλο αποτέλεσμα είναι η αύξηση του φόρτου εργασίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του GYM σε άλλα συστήματα ταξιδιωτικών πλοηγών. Τα μοντέλα του GYM αναμένεται να αντιγραφούν/αναπαραχθούν σε ταξιδιωτικούς πλοηγούς, τουλάχιστον σε αυτούς τους 12 που θα συμμετέχουν στα διαδικτυακά σεμινάρια (Δράση D3.2). Οι ενσωμάτωση των μοντέλων του GYM σε αυτά των άλλων ταξιδιωτικών πλοηγών θα πραγματοποιηθεί μετά από κάθε διαδικτυακό σεμινάριο (μήνες 23 – 27) και εκτιμούμε ότι ο προγραμματιστής κάθε ταξιδιωτικού πλοηγού θα χρειαστεί περίπου 90 ανθρωποώρες για την ενσωμάτωση. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι συνολικά το GYM θα δημιουργήσει έμμεσα θέσεις εργασίας που θα ισοδυναμούν με τουλάχιστον 1.080 ανθρωποώρες (τουλάχιστον 540 -σε τουλάχιστον 6 ταξιδιωτικούς πλοηγούς που θα αναπαράγουν τα μοντέλα του GYM). Η εκτίμηση αυτή προκύπτει άμεσα από το κόστος που περιγράφεται στη δράση B7 όπου 2 ταξιδιωτικοί πλοηγοί (CHAPS και INPROP) αναπαράγουν τα μοντέλα του GYM στις πλατφόρμες τους. Η πιθανή δημιουργία ενός επιχειρηματικού μοντέλου μέσων ενημέρωσης είναι ένα άλλο αποτέλεσμα, καθώς ο σχεδιασμός ταξιδίου αποτελεί περιεχόμενο που προσελκύει κοινό για διαφήμιση, η οποία μπορεί να τονώσει την τοπική οικονομική δραστηριότητα.

 

 

Επιπρόσθετες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την Ελλάδα

 

       Η χρήση του GYM ειδικά στην Ελλάδα θα:

 

 • Εισάγει ένα νέο επιχειρηματικό τομέα στην Ελλάδα, αυτόν των ταξιδιωτικών πλοηγών.

 • Θα βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες σε περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Το GYM ανταποκρίνεται θετικά στο αίτημα για βελτιωμένες υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών στην Ελλάδα.

 • Διευκολύνει τους ταξιδιώτες και θα τους παρέχει κίνητρα να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αντί του αυτοκινήτου τους. Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι οικονομικότερες, έγκαιρες και αξιόπιστες, προκαλούν λιγότερη κούραση για τον οδηγό/ταξιδιώτη, είναι λιγότερο επικίνδυνα απ' ότι το ταξίδι με αυτοκίνητο, και είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον.

 • Βοηθήσει τους φορείς μετακίνησης να μειώσουν τις τιμές των εισιτηρίων χάρη στην αύξηση των επιβατών ανά όχημα.

 • Αυξήσει τον τουρισμό στην ηπειρωτική Ελλάδα, δεδομένου ότι μέχρι τώρα μόνο τα ελληνικά νησιά προσελκύουν τουρίστες.

 • Προάγει καλύτερης ποιότητας παρεχόμενες υπηρεσίες από τους φορείς μετακίνησης προς τον επιβάτη (νέοι στόλοι οχημάτων, περισσότερες υποδομές, περισσότερο και καλύτερα εκπαιδευμένο προσωπικό κτλ.). Δεδομένου ότι για να ικανοποιηθεί η αυξημένη ζήτηση για μεταφορές με δημόσιες συγκοινωνίες, είναι απαραίτητη η αύξηση της προσφοράς.

 • Οδηγήσει στη βελτίωση των συνθηκών της δημόσιας υγείας (μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης & της ηχορύπανσης), βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας, της ποιότητας της ζωής και της αισθητικής των τοπικών κοινωνιών λόγω της μείωσης των οχημάτων στους δρόμους των πόλεων και την ύπαρξη περισσότερου ελέυθερου χώρου σε 16 ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Χαλκίδα, Φλώρινα, Ιωάννινα, Κατερίνη, Κομοτηνή, Λαμία, Λάρισα, Πάτρα, Σέρρες, Θήβα, Τρίκαλα, Βόλος, Ξάνθη).

 

      Άλλες κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις για την Ελλάδα:

 

 • ​Αντιστάθμιση της κοινωνικής και οικονομικής απομόνωσης ορισμένων περιοχών της Ελλάδας: 13 περιοχές κατ' ελάχιστο.

 • Αύξηση του συνολικού αριθμού των επιβατών που χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες στην Ελλάδα: 10% το ελάχιστο.

 • Αύξηση του αριθμού των επιβατών ανά είδος μέσου μαζικής μεταφοράς: 10% το ελάχιστο.

 • Αύξηση του αριθμού των επιβατών ανά χιλιόμετρο ταξιδίου: 10% το ελάχιστο.

 

Επιπλέον, η αυξημένη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς οδηγεί σε εξοικονόμηση καυσίμων και μείωση τους κόστους συντήρησης. Χαμηλότεροι κυκλοφοριακοί όγκοι οδηγούν σε μείωση του κόστους συντήρησης του οδικού δικτύου. Η αναμφισβήτητα μεγάλη εξάρτηση για εισαγωγές πετρελαίου με μεγάλες γραμμές τροφοδοσίας καθιστά την Ελλάδα ευάλωτη στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών πετρεαλίου και των διακοπών εφοδιασμού. Σε μια εποχή που οι ανάγκες για προμήθεια πετρελαίου εμφανίζονται να έχουν αύξηση, αυτό είναι πιθανό να σημαίνει μία σημαντική ανοδική τάση στην τιμή του πετρελαίου, με πολυάριθμες συνέπειες στην οικονομία της χώρας μας.

 

Το GYM θα αυξήση, επίσης, τη δυνατότηα πρόσβασης σε ορισμένες περιοχές. Όσο περισσότερο προσβάσιμη είναι μία περιοχή (ορίζεται ως το πλήθος των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση του συστήματος μεταφορών), τόσο μεγαλύτερο είναι το αποδοτικό μέγεθος της τοπικής "αγοράς", η οποία προωθεί την οικονομική δραστηριότητα μεταξύ των επιχειρήσεων και προάγει υψηλότερα επίπεδα τοπικού ανταγωνισμού. Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν μπορεί εύκολα να ποσοτικοποιηθεί, ωστόσο σύμφωνα με τη Smart Growth America (Transportation Funding and Job Creation, 2011), η ενίσχυση της διέλευσης από περιοχές με υψηλό ποσοστό ανεργίας δημιουργεί 2,5 φορές περισσότερες θέσεις εργασίας απ' ότι σε περιοχές με χαμηλό ποσοστό ανεργίας.

 

Στην Ελλάδα η ζήτηση για ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα μεταφορών δεν έχει ακόμα καλυφθεί. Το GYM είναι ο πρώτος συν-τροπικός και περιβαλλοντολογικός ταξιδιωτικός πλοηγός στην Ελλάδα, ο οποίος αποθηκεύει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα μεταφορών σε έναν μοναδικό χώρο αποθήκευσης και τα παρέχει σε ελεύθερη μορφή.

 

Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα του GYM και η smartphone εφαρμογή (Δράσεις B5 & B6) θα είναι διαθέσιμες για χρήση από το κοινό, πολίτες και τουρίστες, στις 16 μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του έργου, αναμένεται από τους φορείς μεταφοράς, οι οποίοι θα ενημερωθούν μέσω των δράσεων διάδοσης, η εισαγωγή και άλλων πόλεων στην πλατοφόρμα και η επέκτασή της. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, μία ακόμα αναμενόμενη μακροπρόθεσμη κοινωνικο-οικονομική επίπτωση είναι η αύξηση του φόρτου εργασίας και η πιθανή δημιουργία θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια αυτής της επέκτασης. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 30 ακόμα ελληνικές πόλεις θα προστεθούν στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας, και συλλογή δεδομένων, ψηφιοποίηση τους, μορφοποίηση τους κτλ. θα πραγματοποιηθεί από τους φορείς μετακίνησης. Βασιζόμενοι σε αυτό, αναμένουμε ότι για κάθε πόλη, οι φορείς θα χρειαστούν περίπου 100 ανθρωποώρες για εξόρυξη δεδομένων και μορφοποίηση. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι συνολικά το έργο θα δημιουργήσει έμμεσα θέσεις εργασίας ισοδύναμες με τουλάχιστον 3.000 ανθρωποώρες (εστιάζοντας σε προγραμματιστές, ειδικούς βάσεων δεδομένων και μηχανικούς μεταφορών).

bottom of page