top of page
Met de bijdrage van het LIFE-programma van de Europese Unie - LIFE14 ENV/GR/000611

Elon Musk praat over het brengen van autonoom transport naar transport

Elon Musk uitte zijn zorgen over broeikaseffecten en stelt oplossingen voor om deze te verminderen. Hij heeft nog geen details gedeeld over zijn nieuwe project, maar hij denkt erover om autonome auto’s te ontwerpen om de verkeersproblemen in de binnenstad op te lossen.

 

Bron: Thinking Cities

Het LIFE GYM [ LIFE14 ENV/GR/000611 ] project is mede gefinancierd door het LIFE-programma, het financiële instrument van de EU voor het milieu.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit rapport ligt bij de auteurs. Dit reflecteert niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie. Noch de EASME , noch de Europese Commissie zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Start Datum: 15 september 2015 - Duur: 35 maanden

bottom of page