top of page
Met de bijdrage van het LIFE-programma van de Europese Unie - LIFE14 ENV/GR/000611

European Green Capital 2019 en European Green Leaf 2018 awards

Inschrijvingen voor de European Green Capital 2019 en European Green Leaf 2018 awards zijn geopend. Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie nodigt nieuwe ondertekenaars van harte uit om zich in te schrijven voor de 2019 European Green Capital en de 2018 European Green Leaf awards. Aanmelden kan tot 3 november 2016.

Bron: Covenant of Mayors for Climate & Energy

Het LIFE GYM [ LIFE14 ENV/GR/000611 ] project is mede gefinancierd door het LIFE-programma, het financiële instrument van de EU voor het milieu.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit rapport ligt bij de auteurs. Dit reflecteert niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie. Noch de EASME , noch de Europese Commissie zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Start Datum: 15 september 2015 - Duur: 35 maanden

bottom of page