top of page
Európsky výskumný projekt, spolufinancovaný prostredníctvom programu LIFE, finančného nástroja Európskej Unie, zameraného na životné prostredie - LIFE14 ENV/GR/000611

CIELE PROJEKTU

Hlavným účelom projektu je pomocou nového GYM vyhľadávača spojenia:

  • rozšíriť prvky udržateľnej mobility do európskych miest, obzvlášť v rámci Grécka,

  • v mestách znížiť znečistenie ovzdušia a obmedziť exhaláciu z verejnej dopravy,

  • prispieť k plneniu záväzkov štátov Európskej únie k znižovaniu emisií skleníkových plynov v rámci Kjótskeho protokolu,

  • pomôcť definovať rámec budúceho európskeho multimodálneho informačného, riadiaceho a platobného systému.

Dielčími cieľmi projektu sú:

  • vyvinutie nástrojov pre presné meranie emisií prostriedkov verejnej dopravy, prevádzkovaných v rámci Európskej únie,

  • predstavenie nástrojov, ktoré užívateľovi poskytnú návrh plánu cesty najpriateľskejší k životnému prostrediu (prinajmenšom v rámci Českej republiky, Grécka a Holandska),

  • vyvinúť, predstaviť a šíriť integrovanú platformu, ktorá napomôže ku zníženiu emisií skleníkových plynov (na cestujúceho, ubehnutý kilometer) v európskom dopravnom sektore,

  • zmeniť súčasné návyky cestujúcich s pomocou služby, ktorá jednoducho poskytne informácie o vplyve daného dopravného prostriedku na životné prostredie,

  • prepojiť súkromný, verejný a akademický sektor v spoločnom úsilí o obmedzenie vplyvov dopravy v mestských centrách.

bottom of page