top of page
Met de bijdrage van het LIFE-programma van de Europese Unie - LIFE14 ENV/GR/000611

De conferentie over duurzame stedelijke mobiliteit

De Universiteit van Thessalië, Departement Burgerlijke Bouwkunde, Verkeer, Transport en Logistiek Laboratory (TTLog), met de steun van de World Academy of Science, Engineering and Technology (Waset), wordt de 3e conferentie te organiseren over duurzame stedelijke mobiliteit (CSUM) in Volos, Griekenland op 26-27 mei 2016. Het thema van de conferentie van dit jaar is "antropocentrische benadering in de stedelijke mobiliteit planning".

Het belangrijkste doel van de 3rdCSUM is de verspreiding van kennis en de uitwisseling van goede praktijken tussen onderzoekers en praktijkmensen op het gebied van stedelijk vervoer en zal zich richten op:

  • Overstappen van vervoer

  • Openbaar vervoer en Demand Responsive Systems

  • Veiligheid

  • Stedelijk Logistiek

  • Milieueffecten,

  • Activiteit gebaseerde vervoersmodel

  • Toegankelijkheidsanalyse

  • Sociale Netwerken & gedrag van reizigers

  • Intelligente Vervoers Systemen - ITS

  • Economische problemen

 

Auteurs van geaccepteerde abstracts worden uitgenodigd om een ​​volledige schrift in te leveren op uiterlijk op 14/04 / 2016.The ingediende stukken zullen worden herzien en opnieuw worden ingediend tot en met 30/04/2016. Ten minste één van de auteurs van het laatste geaccepteerde stukken moeten registreren, bijwonen van de conferentie, en presenteren de scriptie op 26 - 27 mei 2016.

Conference paperswill wordt gepubliceerd in een speciale uitgave van Transportation Research Procedia Journal, en een selectie van hen komen in aanmerking voor verder onderzoek en publicatie in het International Journal of Social, Behavioral, Educatief, economische, zakelijke en Industrial Engineering en de Transport en Telecommunicatie Journal.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ofwel de conferentie secretariaat of bezoek de website van de officiële conferentie.

Het LIFE GYM [ LIFE14 ENV/GR/000611 ] project is mede gefinancierd door het LIFE-programma, het financiële instrument van de EU voor het milieu.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit rapport ligt bij de auteurs. Dit reflecteert niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie. Noch de EASME , noch de Europese Commissie zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Start Datum: 15 september 2015 - Duur: 35 maanden

bottom of page