top of page
Met de bijdrage van het LIFE-programma van de Europese Unie - LIFE14 ENV/GR/000611

Duurzame mobiliteit voor een beter leven: CIVITAS Zomercursus

Het CIVITAS-project wordt uitgevoerd in een driedaagse zomercursus 7-10 juni in het Spaanse stad Málaga.

De cursus zal kijken naar duurzame stedelijke mobiliteit in het kader van de kwaliteit van leven in de steden. Er is een groot potentieel voor duurzame stedelijke mobiliteit om bij te dragen van het maken meer aangename plekken om te wonen en tijd door te brengen in steden, met positieve effecten op het milieu, lokale economie, en zelfs de fysieke en mentale gezondheid van de bewoners.

Een aantal sprekers zullen aanwezig zijn om hun expertise te delen, organisaties zoals de OESO, de VN-Habitat, en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De zomercursus zal een mix zijn van presentaties en interactieve discussies met de deelnemers, evenals praktische opdrachten in de straten van Malaga om de theorie om te zetten in de praktijk. Deelname is beperkt tot 40 personen en is gratis en de deadline voor inschrijving is 10 mei.

Voor meer informatie, bezoek de website van CIVITAS-initiatief.

Born: CIVITAS-initiatief

Het LIFE GYM [ LIFE14 ENV/GR/000611 ] project is mede gefinancierd door het LIFE-programma, het financiële instrument van de EU voor het milieu.

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit rapport ligt bij de auteurs. Dit reflecteert niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie. Noch de EASME , noch de Europese Commissie zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

Start Datum: 15 september 2015 - Duur: 35 maanden

bottom of page